Fethullah Gülen ‘Mason’

Fethullah Mason 6Fetullah Gülen’in ‘masonluk’ belgeleri ortaya çıktı.

Bekleyin daha neler çıkacak! Üç gün sonra Müslüman olmadığının ilanı kendi ağzından yayınlanırsa hiç şaşırmam. Çünkü ben daha fazlasını bekliyorum. Delikanlı bir eda ile ortaya çıkıp; “Ben bir Hıristiyanım!” ya da “Ben bir Kardinalim!” veya “Babam bir Ermeni, anam bir Yahudi!” veyahut da “Ben bir Yahudiyim!” derse yine şaşırmam. Aslında daha önce “mason” olduğunu açık seçik itiraf etmişti. Saf Müslümanlar ona bu vasfı yakıştıramazken, katıklı katıksız şakirdler masonluğu bir meziyet sayan Gülen’i insanüstü bir makama yükseltmişlerdi.

Fethullah Mason 6

Gülen ne olduğunu ilan ederse, bizler üzülürüz, ama şakirdler alkışlarlar. Şakirdlere de şaşırmamak gerek!

Fakat bundan sonra bizim avanaklar yine peşinden koşarlarsa, onlara acırım işte! Eskiden aldatılmış olmalarından dolayı acıyordum, şimdi ise aptallıklarına doymamış olmalarına acırım.

Adam geldi, bu milletin imanını, canını, malını, evlatlarını ve güçlerini çalıp gitti. Halbuki Ebu Cehil, sadece bir şey istiyordu Müslümanlardan. “Ya iman, ya can” diyordu. Müslümanlar ise “canımızı alın; ama, imanımızı çalamazsınız” diyorlardı.

Şimdi bu adam, Ebu Cehil’e dört fark atmış olmuyor mu?

Yaptığı güzel yayınlarla Fetullah’ın gerçek yüzünü açığa çıkardığı için teşekkürler Yenişafak diyerek başlıyoruz haberi konuşmaya:

fetullah-gulenin-masonluk 0000

Paralel İhanet Çetesi’nin 1 numaralı ismi Fetullah Gülen’in şimdiye kadar hiç ortaya çıkmamış ilişkileri ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı tarihi belgelere göre Gülen’in daha gençlik yıllarında Masonluk yemini ettiği ve üstün hizmetlerinden dolayı taltif madalyası aldığı iddia ediliyor. 

Yeni Şafak’ın ulaştığı belgelerde Mason Mahfili’nden 1972 ile 1976 yılları arasında Fetullah Gülen’e yapılan toplantı davetleri de var. Davetiyeleri gönderen isimler arasında İlhami Madenoğlu, Orhan Demiriz, Onnik Karakaş, Hüseyin R. Yavuz gibi Mason yetkililer bulunuyor.

Kasım Külek'in 16 Temmuz 1967 tarihinde Mason Locası'na Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu bazı ünlü isimler için yazdığı mektup

Kasım Külek’in 16 Temmuz 1967 tarihinde Mason Locası’na Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu bazı ünlü isimler için yazdığı mektup

Konumuz: “Hoşgörü”
21 Nisan 1974 tarihli ‘Orhan Demiriz/Sekreter’ imzalı davetiyede, “Aziz Kardeşim, M. Fetullah Gülen. 10 Mayıs 1974 Cuma günü saat 19.00′da yapacağımız toplantıya katılmanızı, kardeşçe sevgi ve saygılarımla rica ederim” deniliyor.
10 Mayıs 1974 tarihli toplantının gündemlerinden birinin “hoşgörü” olması dikkat çekiyor:
– 1. Çalışma: F. Buyurman K.mizin konuşması: Hoşgörü.
– 3. Çalışma: S. Oktay K.mizin önerdiği E. Dönmez ve O. Demiriz K’mizin önerdiği Kemal Tangay adlı haricilerin istek belgelerinin okunması.

 

Gülen’in davet edildiği 10 Mayıs 1974 tarihli belgede, Feridun Buyurman’ın sunum yapacağı belirtiliyor.

Gülen’in davet edildiği 10 Mayıs 1974 tarihli belgede, Feridun Buyurman’ın sunum yapacağı belirtiliyor.

Gülen’in davet edildiği 10 Mayıs 1974 tarihli belgede, Feridun Buyurman’ın sunum yapacağı belirtiliyor.

Fetullah Gülen, 20 Mayıs 1974′te A. Kürkçüoğlu, F. Buyurman, S. Hattatoğlu, A. Kıymaz ve E. Kadaster’in 7 Haziran’daki yükseliş törenlerine çağrılıyor. Davetiyeyi gönderen yine Sekreter Orhan Demiriz.

 

Fetullah Gülen, 20 Mayıs 1974′de bazı Masonların yükseliş törenine davet ediliyor.

Fetullah Gülen, 20 Mayıs 1974′de bazı Masonların yükseliş törenine davet ediliyor.

HER CUMA ESKRİM KULÜBÜ’NDE

Fetullah Gülen’e 5 Temmuz 1974′te gönderilen davetiyede ise Orhan Demiriz imzasıyla “Her tatil devresinde olduğu gibi, bu tatil devresinde de tuz ve ekmeğimizi paylaşmak üzere, kardeş soframızı kuracağız. Bütün kardeşlerin teşriflerini, sevgi ve saygıyla rica ederiz” deniliyor.
19 Temmuz 1974 günü Tarabya’daki Filiz restoranda yapılacak toplantıya davet eden mektupta “Hemşirelerimiz ve yakın dostlarımızla buluşmak arzusundayız. Bu gecemize katılmanızı kardeşçe sevgi ve saygılarımızla rica ederiz” ifadeleri yeralıyor. Mektuba göre, davete katılmak isteyenlerin bunu ‘Sekreter K.’ye bildirmeleri gerekiyor.
Mektubun altındaki not ise Mason biraderlerin ana buluşma mekanı olarak kullandıkları mekanı da açıklıyor: “Taksim Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü”

19 Temmuz 1974 günü Tarabya’daki Filiz restoranda yapılacak toplantıya davet ediliyor.

19 Temmuz 1974 günü Tarabya’daki Filiz restoranda yapılacak toplantıya davet ediliyor.

Mason Locası’nın birçok toplantısına özel davet mektuplarıyla çağrılan Fetullah Gülen, o günlerde bu toplantıların hemen ertesinde camilere giderek vaaz veriyordu. Yaptığı eşsiz hizmetler sonucu madalyaya layık görülen Gülen, loca ile cami arasında mekik dokuyordu.

GÜLEN’ ‘TALTİF MADALYASI’ VERİLİYOR

17 Temmuz 1969 tarihli belge ise Fetullah Gülen’in Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası tarafından taltif madalyası ile ödüllendirilmesini konu alıyor.
Belgenin üst kısmında “Arayış Muh: Lo:” şeklinde bir ibare, sayı kısmında ise “116″ yazıyor. Gülen’in masonlar için çok kritik bir isim olduğunu ortaya belgede şu ifadeler yeralıyor: “Kardeşlerimizin daima birarada bulunmaları, ‘MAH’in haricinde birbirleriyle ve ailelerine samimi münasebetler idamesi en büyük emellerimizden biridir. Tanışmadan, görüşmeden sevmek pek nazaridir. Birbirimizi içten anlayarak teati efkar etmek çok mutit semereler doğurabildiği herkesce malumdur. Bir müessesenin idamei hayatı her zaman o taazzuvu idare eden insanlar arasında ahenk ve anlaşma ile meydana gelebildiğini düşünerek bu işe çok kıymet ve ehemmiyet veren vazifederan ‘KK’iniz, resmi celseleri takip eden her Salı günü akşam veya öğleden sonra yahut geceleri olmak üzere muhtelif toplantılar yapan yeni fikir ve mutallerle görüşmelere katkı sunan Muhammed Fetullah Gülen biraderimizin ‘KK’ katılacağı törenle taltif madalyasıyla ödüllendirilmesine oy birliğiyle karar verildi..

Masonlar Taltif Madalyası ile ödüllendiriyorlar. Adam gibi adam olaana bu adamlar asla madalya vermezler.

Masonlar Taltif Madalyası ile ödüllendiriyorlar. Adam gibi adam olaana bu adamlar asla madalya vermezler.

Şakirtlerin gözleri ile bakarsak, Mesih, Mehdi, Velî, Kutbu’l-Aktab ve ötesi… Yani peygamberimizi rüyada görüp telkinler alan bir adam… Ondan da öte -hâşâ- Allah ile konuşan biri. Peygamber demek istiyorlar, fakat itirazlardan korkarak yumuşatılan bir dil kullanmak işlerine geliyor.

Her geçen gün hakikat daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii anlayana!..

 

M. Mücahid