Allah Bizi Yokedip Yerimize Başka Bir Millet Getirir

allah-bizi-yokedip-yerimize-basaka-bir-millet-getirir-800x401

Davamıza sahip çıkmadığımız takdirde Allah Teâlâ’nın emaneti bizden alıp bir başka millete vermesinden korkuyorum. Bu korkunun temeli bu, şu değil, bizzat Kur’an-ı Kerim’deki bir düzine ayettir. O ayetleri okuduğunuz zaman korkumun yersiz olmadığını siz de göreceksiniz.

Bizler biliyoruz ki, Allah Teâlâ İslam’ın bayraktarlığını Araplar’dan alıp bize vermiştir. Neden?

Bu soruya cevap verdiğiniz zaman bizim de o sebeplerden dolayı yokedilip veya zelil edilip emanetin elimizden alınabileceğini öğrenebiliriz.

Bizler, her ağzımızı açtığımız zaman “Araplar şöyle, böyle.” diye her türlü hakareti yapıyoruz değil mi? Araplar kötü ise, biz de arapların düştüğü o kötü duruma düşebileceğimizi aklımıza getiriyor muyuz? Bizlerin de kitap ve sünnetin dışına çıkıp çıkmadığımızın hesabını yapıyor muyuz? Arapların düştüğü duruma düşüp düşmediğimizi veya onların düştükleri hataların bizde de var olup olmadığını araştırıyor muyuz?

Arapların, görünüşe göre zelil olmasından, emanetin onlardan alınmasından bir ibret aldık mı? İbret aldık ise, bizler, onların düştükleri duruma düşmemek için ne yaptık? İbret aldık ise, Allah’ın Dini’ne ne kadar sahip çıkıyoruz?

Eğer biz, emanete sahip çıkmazsak, Allah Teâlâ İslam’ın Bayraktarlığı’nı bizden alır, Yunan’a da verir, İngilize de verir, Alman’a, Rus’a da verir. Yahutta yeni bir millet yaratır, emaneti de onlara verir.

Bunları aklımızdan asla çıkartmamak zorundayız. İş işten geçtikten sonra ah vah çekmenin bir faydası olmaz.

İŞTE ALLAH TEÂLÂ’NIN BİZİ ORTADAN KALDIRIP YERİMİZE BİR BAŞKA MİLLET GETİREBİLECEĞİNİ BİRDİREN AYETLER

“Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri, hikmetle ve ciddî bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah’a göre bu, sözü edilecek bir şey değildir.” (14 İbrahim, 19-20)

“Allah, içinizden iman edip makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaad buyurur ki: Daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslâm dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından, kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar, yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Artık bundan sonra kim küfrana saparsa, işte onlar yoldan çıkıp Allah’a karşı gelmiş olurlar.” (24 Nur, 55)

Eğer topyekün seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de siz savaşa çıkmamakla Onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir.” (9 Tevbe, 39)

“Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim, zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse, sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz O’na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir.” (11 Hud, 57)

“Zulme batmış nice beldelerin bellerini kırdık, onlardan sonra da başka toplumlar yarattık.(21 Enbiya, 11)

Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik.(23 Müminun, 42)

O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahlûklar yaratır. Bunu yapmak Allah’a zor değildir.” (35 Fatır, 16-17)

“Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur.” (56 Vakıa, 60-61)

“Hayır, Allah’ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.” (70 Mearic, 40-41)

“Onları yaratan ve organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz. (76 İnsan, 28)

Bu dokuz ayeti anlayıp adam gibi mü’min olduğumuz zaman yokedilme korkularımız da son bulacaktır inşaallah! Yok eğer her türlü kötülüğü, dinsizliği yapmaya devam ederiz deniyorsa, o zaman hepimize Allah’ın vaadini beklemek kalıyor.

Allah Teâlâ hepimizi ıslah etsin!

Muhammed Mücahid Okcu

www.muhammedmucahid.com