Yazar Arşivi: M. Mücahid

Arslanlar Doğuran Analara Selam Olsun!

Devamını Oku »

Hadis, Haber Ve Eser Terimleri

HADİS: kelimesi Arapça “tahdis” mastarının ismi olup “haber verme’’ “anlatılan, haber verilen husus,” “haber’’ ve “söz’’ demektir. Çoğulu ehadis şeklindedir. Hadis ilminde Hz. Peygamber (s.a.v.)’den gelen haber/haberler anlamına gelir. Sünnet kavramı Hz Peygamber(s.a.v.)’in davranışlarınını, Hadis ise onun davranışlarının, sözlerinin ve onaylarının, tanıkları tarafından haber verilmesini ifade eder. Bu ince mana farkına rağmen bizler, Sünnet ile Hadisi eş anlamlı kullanabiliriz. HABER: ... Devamını Oku »

Hicri Takvim Ve Yanlışlardan Yanlış Beğen

Bugün Hicrî yılbaşı. 1 Muharrem 1438. Üstad Abdurrahman Dilipak bugünün önemine binaen güzel bir yazı kaleme almış. Önce bizi değiştirebilmek için Hicrî takvimimiz Miladi adını verdikleri “Gregoryen takvim” kullanılmaya başlanmış. Bununla gün ve gecemiz allak bullak edilmiş. Sonra da cinayetlerin cinayetlerinden biri olan bir işe imza atılmış: Cuma’nın yerine pazar tatil olmuş. Hıristiyanlık alemine büyük bir ödül verilmiş sanki. Yahudileri ... Devamını Oku »

Hicret Nedir?

Allah´a iman ve ibadetin tehlikeye düştüğü anda Müslüman’ın malından, mülkünden, servetinden ve vatanından vazgeçerek, her şeyi ile hür olabileceği, nefsinin, neslinin, din ve imanının tehlikeden uzak yaşayabileceği bir yere göç etmesidir demek mümkündür. Yani hicret, esaretin yerine hürriyeti seçmektir. Kula kulluğa zorlandığı yeri terkedip, Allah`a lâyık bir kul olarak yaşayabileceği bir yere göç etmektir. Hicretin Lügat Ve Istılahî Manası Lügatte ... Devamını Oku »

Esbabu Vurudi’l Hadis İlmi

Geliş, ortaya çıkış sebepleri anlamlarına gelir. Tekili Sebebü’l vürüd’dur. Bu ilim dalı hadislerin söyleniş sebepleri, hangi ortamlarda, ne amaçla söylendiklerini araştırır. Bu konuda yazılıp günümüze ulaşan en önemli iki eser: 1- Suyuti nin el-Lüma fi Esbabi Vürüdi’l Hadis’i. 2- İbn Hamza el-Hüseyni’nin el-Beyan ve’t-Ta’rif fi Esbabi Vürüdi’l Hadis isimli eseri. HADİS TENKİDİNİN TEMEL İLKELERİ: 1- Hadis verenin, haber verdiği olaya ... Devamını Oku »

Tabutlarını da Getirsinler!

Yeni bir algı ve korkutma operasyonu var. Askerlik dilinde bunun adı psikolojik savaş! Ekim-Kasım aylarında yine geleceklermiş! Hadi buyursunlar! “Gelecekleri varsa, görecekleri de vardır” demiş atalarımız. Bir de “yenilen pehlivan güreşe doymazmış.” 15 Temmuz 2016 yenilgisi az geldi galiba. Az gelmiş olacak ki, Moody’s ile ekonomik darbeye kalkıştılar. O da geri tepti sayılır. Müslümanlar ve Dünya Mazlumları’nın gözlerinde biraz daha ... Devamını Oku »

Eli Kalem Tutan Eşşekler

Bu ülkede eli kalem tutan eşşek çokda, niye eli kalem tutan adam gibi adamlar az? Bilen var mı? Devamını Oku »

İhtilafü’l Hadis İlmi

İhtilafü’l Hadis, sağlam bir hadisin yine sağlam bir hadise zıt düşmesi veya öyle görünmesi ya da algılanmasıdır. İhtilafü’l-Hadis ilmi bu tür zıt görünen hadisleri konu edinip bunları değerlendiren ve zıtlığı çözmeye çalışan ilim dalıdır. Bu ilme lam harfinin fetha veya kesre okunmasıyla Muhtelefü’l-Hadis veya Muhtelifü’l-Hadis, Müşkilü’l- Hadis de denir. Bazı alimler ihtilafül hadisi hadisler arasındaki ihtilaf, Müşkilü’l-Hadis’i de hadislerin diğer ... Devamını Oku »

Kayıp Mülteci Çocuklar Fuhuş Mafyası’nın Elinde

Birazdan medenî dünyanın medeniyetsiz ve insanlık dışı yüzünü gösteren bir haber okuyacaksınız. Medenî yaftasına rağmen Batı’nın gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar insan düşmanı olduğunu göreceksiniz. Hümanist davranmalarına karşın ne denli gaddar ve ne denli zalim olduklarını okuyacaksınız. Her ne hikmetse adamların burnunun dibinde 10 bin çocuk kayboluyor, fakat kimsenin ne olduğundan haberi yok. Türlü uğraşılardan sonra çocukların fuhuş mafyasının ... Devamını Oku »

Garibu’l Hadis İlmi

“Hadis ilminde “garibul hadis” dendiğinde az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manası kapalı olduğu için anlaşılması zor olan kelimeler ve bunları konu edinen ilim dalı anlaşılır. Garibü’l Hadis başlığı taşıyan eserlerde, hadislerde bulunan yaygın kullanılmayan kelimelerin öncelikle sözlük anlamı verilmekte bunun yanında kelimelerle ilgili Arap dilcilerin ifadelerinden, eski Arap şairlerinin şiirlerinden Arap atasözlerinden örnekler verilerek sözü edilen kelimenin hadislerdeki anlamı ... Devamını Oku »