Batı’nın İslam’ı Yoketme Stratejisinin Temel Noktaları

Her zaman olduğu gibi yine delilsiz konuşmayacağım. Aksine üzerinde durduğum konuları bütün yönleri ve faillerinin diliyle ortaya koymaya çalışacağım. Bundan emin olunuz.

Bazıları “Yine mi CIA?” diyecek olsalar da, düşmanlar düşmanlıktan vazgeçmedikleri müddetçe biz de düşmanların düşmanlıklarını ve bütün yaptıklarını anlatmaya, hatta binlerce kez tekrar etmeye mecburuz.

‘Sivil Demokratik İslam’ isimli CIA raporunun “Stratejik Derinlik” bölümündeki ‘Stratejinin Temel Noktaları’ başlığının altında yer alan İslam’ı yoketme planlarını burada size sunacağım.

Herbir maddenin uygulanması halinde -ki, hepisi İslam Toprakları’nda denendi- büyük tahribata yol açacağını ve açtığını da çok iyi biliyoruz. En iyisi bu maddeleri okudukça hangi ülkede ne kadar tahribata yol açtığını düşünmek zihnimizde bazı çağrışımlar oluşturacaktır.

İslam Dinini ortadan kaldırma, Müslümanları dinsizleştirme, topraklarımızı elimizden alma, toptan esarete mahkum etme planları olarak nitelemekten asla taviz vermeyeceğim “Stratejinin Temel Noktaları” ile sizleri baş başa bırakmama müsade edersiniz eminim.

Buyurunuz beraber okuyalım:

STRATEJİNİN TEMEL NOKTALARI

 1. Modern bir Liderliği Oluşturun.

Rol modelleri ve liderler oluşturun.

Zulüm riskini üstlenen modernistleri gerçekten cesur insan hakları liderleri olarak konumlandırın. Bunun işe yarayacağını gösteren örnekler var. Nawal Al-Sadaawi, konuşma özgürlüğü, halk sağlığı ve Mısır’daki kadın statüsü konusundaki ilkeli modernist duruşundan ötürü zulme, tacizata kalıcı ve mahkemede kovuşturma girişimine uğramada uluslararası bir ün kazandı. Afgan kadın meseleleri bakanı Sima Samar, insan hakları, kadın hakları, medeni hukuk ve demokrasi konusundaki açık sözlü tutumu ile Kökendinci kişiler tarafından ölüm tehditlerine karşı çıkan tutumuyla ilham kaynağı oldu. İslam dünyasında, liderliği benzer şekilde öne sürülebilecek başka pek çokları var.

 1. Demografik gerçekliği yansıtmak için, modern, ana akım Müslümanları politik “sosyal yardım” etkinliklerine dahil edin.

Yapay olarak “Müslümanları aşırı İslamlaştırmak”tan kaçının; Bunun yerine onları İslam’ın sadece kendi kimliğinin bir parçası olabileceği fikrine alıştırın.(1)

 1. İslam dünyasındaki sivil toplumu destekleyin.

Bu durum, demokratik liderliğin ortaya çıkabileceği ve yerel STK’lar ve diğer sivil toplum örgütleri aracılığıyla pratik deneyim kazanabileceği kriz, mülteci durumları ve çatışma sonrası durumlarda oldukça önemlidir. Kırsal ve mahalle düzeylerinde de, sivil toplum örgütleri politik eğitime ve orta ve modern liderliğe götürebilecek bir altyapıya sahiptir.

 1. Batı İslam: Alman İslam, ABD İslam vb. Geliştirin.

Bu, bu topluluklarda kompozisyonun yanı sıra gelişmekte olan pratik ve düşünceyi daha iyi anlamayı gerektirir. Görüşlerini ortaya çıkarmaya, ifade etmeye ve “kodlaştırmaya” yardımcı olun.

 1. Köktencilere Karşı Harekete Geçin.

Aşırı İslam ile ilişkili kişileri ve konumlarını ifşa edin.

Ahlaka aykırı ve ikiyüzlü davranışları ve kendinden menkul Köktendinci otoritelerin ifadelerini kamuoyuna açıklayın. Batılı ahlaksızlığın ve sığlığın iddiaları, köktenci cephaneliğin önemli bir parçasıdır, ancak bu cephelerde kendileri de oldukça savunmasızdırlar.

 1. Popüler medyadaki Arap gazetecileri, Köktendinci liderlerin yaşamları ve kişisel alışkanlıkları ve yolsuzlukları hakkında araştırma raporları hazırlamaya teşvik edin.

Suudi kız öğrencilerinin, dini polislerin örtülü olmadıkları için fiziksel olarak engellediği bir yangında yangında ölümleri gibi Suudi itfaiyecilerinin kızları yakıcı okul binalarından tahliye etmelerini engelleyen vahşetlerini vurgulayan olayları ve Suudi dini kurumu tarafından gösterilen ikiyüzlülüğünü açıklayın. Göçmen işçilerin yeni doğan çocuklarının fotoğraflarını almasını yasaklayan İslam’ın insan imajını yasakladığı gerekçesiyle yasaklayan, kendi ofisleri Kral Faysal’ın büyük portreleri, vb. tarafından dekore edilmiştir. “Hayırsever kuruluşların” terör ve aşırılığın finansmanında rolü başladı. 11 Eylül’den bu yana daha net bir şekilde anlaşılması, ancak devam eden ve kamu soruşturmasını da hak ediyor.

 1. Batı Demokratik Modernliğin Katkı Değerlerini Artırın

Uygun görüşlere sahip ülkeleri, bölgeleri veya grupları belirleyip etkin bir şekilde destekleyerek müreffeh ve ılımlı İslam için bir model oluşturun ve yayın. Başarılarını sergileyin.

Örneğin, 1999 Beyrut Adalet Beyanı Beyanı ve Bahreyn Ulusal Eylem Şartı, İslami hukukun uygulanmasında yeni bir çığır açmıştı ve daha yaygın olarak bilinmesi gerekiyor.

 1. Gelenekselciliğin kusurlarını eleştirin.

Gelenekçilik ile azgelişmişlik arasındaki nedensel ilişkiyi ve aynı zamanda modernite, demokrasi, ilerleme ve refah arasındaki nedensel ilişkiyi gösterin.

Köktendincilik ve Gelenekselcilik, İslam toplumuna sağlıklı, müreffeh bir gelecek mi teklif ediyor? Günün zorluklarını başarılı bir şekilde karşılıyorlar mı? Diğer sosyal düzenlerle iyi karşılaştırırlar mı? UNDP sosyal kalkınma raporu (UNDP, 2002), durgun bir sosyal düzen, kadınların baskı altına alınması, düşük eğitim kalitesi ve geri kalmışlık arasındaki bağlantıya açıkça işaret ediyor. Bu mesaj enerjisel olarak Müslüman nüfusa verilmeli.

 1. Tasavvufun boyunu arttırın.

Tasavvuf geleneklerinin güçlü olduğu ülkeleri, tarihlerinin bu kısmına odaklanmaya ve okul müfredatlarına dahil olmaya teşvik edin. Sufi İslam’a daha fazla dikkat edin.

 1. Eğitim ve Gençliğe Odaklanın

Radikal İslami hareketlerin yetişkin taraftarlarının görüşlerini değiştirme konusunda kolayca etkileme ihtimali yoktur.

Bununla birlikte, eğer demokratik İslam’ın mesajı, ilgili ülkelerdeki okul müfredatlarına ve kamu medyasına eklenebilirse, gelecek nesillerin etkilenebileceği düşünülmektedir.

Radikal Köktendinciler, eğitim üzerinde nüfuz sağlamak için büyük çaba sarf ettiler ve mücadele olmadan yerleşmiş dayanak noktalarından vazgeçmeleri pek olası değil.

Bu araziyi onlardan almak için eşit derecede enerjik bir çaba gerekecektir.”(2)

Alıntımız, yani tercümemiz burada bitiyor. CIA’in raporunun bu iki buçuk sayfalık bölümünde yer alan planları okudunuz. Tamamını okuduğunuz zaman vereceğiniz tepkinin benim verdiğim ve gün geçtikçe artan tepkimden kat kat fazla olacağını düşünüyorum.

Dışarıdaki düşmanların da, onların içerideki uzantılarının da, daha da önemlisi Kur’an ve Sünnet Düşmanlığı yapan sözde akademisyenlerin de emir aldıkları CIA’in raporlarından biridir.

Kafirin vazifesi düşmanlıktır. Bunu biliyor ve anlıyoruz. Ancak adı bizden olan içimizdeki beyinsizlerin yaptıklarını hazmetmek ne mümkün!

Yine de düşmanın düşmanlıkta ne kadar güçlü ve mahir olduğuna bakarak susmak ve korkmak bize yakışmaz. Yine “Herşey bitmiş, artık ne yapabiliriz?” veya “Onların planlarına karşılık Allah’ın da bir planı vardır…” soru ve düşüncesiyle tembelliğe ve umursamazlığa da fırsat vermeyeceğiz. Ne olursa olsun, mücadele ve mücahedeye devam edeceğiz.

Çok iyi biliyoruz ki, her Allah düşmanının plan ve tuzaklarına karşı elbette Allah Teâlâ’nın plan ve tuzakları vardır. Bu bizim mücadeleyi bırakmamıza sebep değildir. Aksine düşmana karşı her türlü mücadeleyi yapmakla mükellefiz.

Dava müdavimlerinin üzerinde yürür. Allah’ın dininin mesuliyeti de bizim sırtımızdadır. Sakın unutmayalım.

Muhammed Mücahid Okcu

KAYNAKLAR:

 1. Bu fikir El-Azmah’da (1993) daha kapsamlı olarak geliştirilmiştir. El-Azmah, kendisi bir “Euro-Müslüman”dır.
 2. CIA Raporu, “Sivil Demokratik İslam”, s. 61-63.