Hadis Savaşları

Hadis Savaşları” bir CIA raporunun ara başlığı. Yani bu başlığı ben koymadım. Hazır buldum.

Buna rağmen ismi bizden olan Kur’an ve Sünnet Düşmanları bana çok kızacaklar. Onlar efendileri hakkında bir tek kelime edilmesini bile istemezler. Ekmek kapısı olan efendilerinin sırlarının ifşa edilmesinden hoşnut olduklarını görmedim.

Neyse!..

İslam Düşmanlığı’nın artık içeride dışarıdakileri aratmaz, hatta bin kat daha şiddetli bir şekilde yapıldığını söylediğim zaman kim ne düşünür tahmin edemem. Ancak inkarcıların “Nereden çıktı bu adam? Yolumuza taş koyuyor.” dediklerini şimdiden duyuyor gibiyim.

Kim ne derse desin beni ilgilendirmiyor. Bunu da herkes bilsin.

Kimin iman edip, kimin de dinsiz olacağına karar verme hakkı sadece Allah Teâlâ’ya aittir. Fakat “iman ettim” dedikten sonra hiçbir kimse Allah Teâlâ ve O’nun Rasûlü ile savaşma hakkına sahip değildir. Bunu yapanlara gizli veya açık ihanetlerini hatırlatmak Müslümanların vazifesidir.

Batı’da artık müsteşrik yetişmiyor olması, İslam Dini’ni yoketme savaşının artık Allah Düşmanları tarafından Abdurrahman Dilipak’ın deyimiyle “içimizdeki beyinsizler”e havale edilmiş olmasıdır. Bu ihaleyi alanlardan bazıları gerçekten ne ve kimin adına İslam Düşmanlığı yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Bazıları da yaptıkları katıksız ihanetin ne olduğunu bile bilmiyor, ama gönüllü tetikçilik yapmaktan da geri durmuyorlar. Bunların içerisinde bir zamanlar kader birliği ettiğimiz ve aynı okullarda okuduğumuz insanlar da var.

En can yakıcı olanı da bu şahısların bilinen ve bilinmeyen saflıkları ya da ihanetleri…

HADİS SAVAŞLARI”

Danimarkalı Yahudi Cheryl Benard’ın CIA için hazırladığı “Sivil Demokratik İslam” adını taşıyan raporunun hadis bölümünden alıntılar yapacak ve bunun üzerine bir kaç söz edeceğiz.

Gölge CIA RAND Corporation tarafından kitaplaştırılan ve asıl adı CIVIL DEMOCRATIC ISLAM olan raporun 47. sayfasından başlayan “Hadis Savaşları” bölümünün başında su satırlar yer alıyor:

İslam’ı yeniden yapılandırma konusundaki çabalarımız, Ortodoks İslam’daki belirli kurallar ve uygulamalar üzerine tartışmalar yoğunlaşıyor; o dinin dışındaki insanlar eleştiriyor ve artık mevcut çağa ayak uyduramıyor gibi görünüyor. Kur’an, kutsal kitap olarak, genelde (evrensel olmasa da) eleştirinin ötesinde kabul edilir. Bununla birlikte, hiç kapsamadığı ya da sadece muğlak bir biçimde değindiği pek çok konu var. İslam’ın başlangıcından bu yana, karşıt görüşlerin savunucuları, kendi görüş ve yorumlarını öncelikli olarak hadis temelinde ileri sürdüler. Bu ideolojik çatışma biçimini “hadis savaşları” olarak adlandırabiliriz.”

İslam’ı yeniden yapılandırma konusundaki çabaları…” ve Hadis savaşları…”

Kim bana içimizdeki inkarcıların bu çabaların arkasında durmalarında masum olduklarını iddia edebilir? Daha açık bir ifade günde milyon kez olur olmaz bir şekilde salyalar saçarak “UYDURMA HADİSLER”diye bağıranlar kime hizmet ettiklerini hayatlarında bir kez olsun düşündüler mi acaba?

Yukarıdaki paragrafın devamında şunlar dile getiriliyor:

Sivil toplum ve demokrasinin değerleri hadis gerekçesiyle savunulabilir ve bu raporun araştırma aşamasında ilk araştırdığımız yaklaşımdı. Bununla birlikte, nihayetinde hadis birçok nedenden ötürü ikincil bir taktik araçtan daha fazlası olamaz. Her halükarda, hadis bir konuyu kararlaştırmanın bir yolunu sağlamaz. Her zaman çapraz karşıt görüşlerin eşit derecede meşruiyet sahibi olduğunu iddia eder.”

Şu cümleye dikkat edin lütfen.

Hadis birçok nedenden ötürü ikincil bir taktik araçtan daha fazlası olamaz.”

Bu ve diğer raporları incelediğimizde Batılıların artık “Hadis Savaşları”ndan vazgeçmek üzere olduklarının kanısına vardık. Ancak bizimkilerin hâlâ ne diye bir proje olan “Hadis Savaşları”nı köpürtmeye devam etmelerini inanın anlayamıyorum.

“Kraldan daha fazla kralcılık” denen şey bu mu dersiniz?

Devam edelim.

Bazıları, hadis düzeyinde köktendinci ve gelenekselcilerle etkileşime girmemesi gerektiğini savunuyorlar. Örneğin, İbn Warraq (1995, s.293), ortodoks, fanatik ve mollalarla bu metinlerin yorumlanmasında savaş yapmak, kendi şartlarına göre kendi alanlarında savaş yapmaktır. Ürettiğiniz her metin bir çoğunu sizinle çelişen bir düzine ekleyecektir. Reformistler, bu terimlerle, zihinsel jimnastikler ne olursa olsun kazanamazlar.”

Reformistlerden maksat, küfür adına Kur’an ve Sünnet Düşmanlığı yapan ve ismi bizden olanlardır. İsmi bizden, ama cismi küfürden yana olanlar yani.

Müslümanım diyen bir fert, bir söz sarfettiğinde; kimin işine yarar, kim kazanır, kim kaybeder, kimler imanlarından olur, kimler de sevinir, bunu iyi düşünmesi gerekmez mi?

İşte beni kafirlerden daha fazla sinirlendiren insanlar bunlardır. Çünkü benim insanımdan kafirlerin sözüne inanan bir kişi çıkarsa, adı bizden olan insanın sarfettiği bir yalana inanan bin kişi çıkar.

Düşmanlarımdan vazgeçtim, bana dost olduğunu söyleyenler az da olsun kendilerini benim yerime koysunlar. Küfür ve ihanete olan tahammülsüzlüğümü bir kaç saniye içlerinde hissetsinler. Onlardan biraz olsun merhamet bekliyorum.

BATILILAR “HADİS SAVAŞLARI’NDAN ÜMİTSİZLER

İslam Toprakları’nda Hadis Düşmanlığı ve Kur’an Tahrifçiliği son gaz devam ediyor. Bu malum. Artık bu kirli savaş yerli müsteşrikler diyebileceğimiz piyonlarla sürdürülüyor. Lakin Yahudi ve Hıristiyan efendileri bu savaştan, en azından “Hadis Savaşları”nı kazanacaklarından ümitsizler.

“Bununla birlikte, hadis savaşları belki de kazanılamazken, Müslüman nüfusun büyük bir kesimini okur-yazar olmayan, eğitimsiz, yerel yetkililere itaatkar ve geleneğe bağlı olduğu bir zamanda, kaybolmuş ya da en azından kaybedilmiş olabilirler – akılsızca olur. İslami ortamlarda faaliyet göstermek zorunda olan ilerici unsurlar, en azından bir çıkmaza ulaşmak için yeterli mühimmata ihtiyaç duyar. Köktenci İslam’ın varsayılan versiyonu olması istenmemektedir.”

Allah, Peygamber ve Kitap Düşmanı Yahudi ve Hıristiyanlar artık kendi deyimleyle “Hadis Savaşları”ndan umutsuzlar. Ancak bizim “Kraldan daha kralcılar” bu umutsuzluğa izin vermiyorlar. Tavır ve eylemleriyle onlara hem güç veriyor hem de onların savaştan vazgeçmemeleri için her yolu deniyorlar.

Rapordan şu son alıntıyı da yaparak konuyu şimdilik noktalayalım.

Hadislerin yapabileceği şey, herhangi bir konuyu gerçekçi ve yetkili bir şekilde belirlemektir. Esasen, “Hadis Savaşları” yıpratma savaşlarıdır. Tartışılabilecek konular sonsuzdur ve her geçen gün daha da ince ayrıntılara ayrılır. Süreç, başka bir dinden Talmudik bir terim ödünç almaktır.”

Şimdi Batı’nın ““İslam’ı yeniden yapılandırma konusundaki çabalarımız,” diye başladıkları Allah’ın dinini yeryüzünden kaldırma savaşlarına devam çabası neden bizimkilerin savaşı haline dönüştü acaba?

HADİS SAVAŞLARI YIPRATMA SAVAŞLARIDIR”

“Hadis İnkarcılığı bir projedir” dediğim için bana her türlü hakareti savuranlara ne demem gerektiğini siz okuyucularıma bırakıyorum desem fazla bir şey istemiş olur muyum? Ancak günde 365 kez “Uydurma Hadisler” diye salya sümük saldıran alçakları nasıl uyandırırım acaba? En iyisi onlara günde 24 kez CIA Raporlarını okutmalı.

Kendilerini kenara çekip “Kimlerden bahsediyorsun? deme bayalığına umarım düşmezler.

Esasen, “hadis savaşları” yıpratma savaşlarıdır.”

Ağızlarında domuz leşi çiğner gibi “Uydurma Hadis” sakızı çiğneyenler, efendilerinin bu itirafından haberdarlar mı dersiniz?

Uydurma dinlerden iman çalıcı ve kafa karıştırıcı Talmutî terim ödünç alma işini küfür adına kimler yapıyor dersiniz? Onu da yine “bizimkiler” adını verdiğim ismi bizden sözde ilim adamları yapıyorlar.

Her yıl İslam Düşmanlığı için 17 milyar dolar bütçe ayıran ABD’nin bu paralarından bizdeki Kur’an ve Sünnet Düşmanları’na düşen pay ne kadardır acaba?

Eli kalem tutan ve ağzı laf yapan bütün Allah ve Peygamber düşmanlarından cevap bekliyorum.

Muhammed Mücahid Okcu
www.muhammedmucahid.com