Hazreti İsa Babasız Doğdu

hazreti-isa-babasiz-dogdu-800x402

“Sadece Kur’an” deyip önce hadisleri inkar ettiler. İhanette bir mesafe katettiklerini gödükleri an Kur’an-ı Kerim’i inkara yöneldiler. Kendilerine verilen emirleri fazlasıyla yerine getirmek için her türlü aşağılığı denediler Bize de bu Allah Düşmanları’nın ihanetlerini  ifşa etmek kaldı.

İçimizden çıkan insanların bu kadar imansız olabileceklerini asla tahmin edemezdim. İsmi bizden olan bu insanların bu kadar inkarcı, bu kadar yalancı, bu kadar sahtekar olabileceklerine asla inanamazdım. Bizimle aynı topraklarda yaşadıkları halde bu kadar din düşmanı olabileceklerini hiç düşünemezdim. Olmuşlar işte!

Öyle bir yol izlemişler ki, İslam Eğitimi almış bir sürü insanın da imanlarını ellerinden almayı başarmışlar. Kendilerini satın alan kafirlerin istekleri doğrultusunda yeni bir din oluşturmak veya İslamı, Uydurma Din Hıristiyanlık gibi bir din haline getirmek için kolları sıvamışlar.

Bu bağlamda sizlere bu kez Hz. Meryem ve Allah Teâlâ’nın peygamberi Hz İsa’ya attıkları iftiraları özetlemek istiyorum:

MERYEM ÇİFT CİNSİYETLİ MİYDİ, YOKSA EVLENDİ Mİ?

Yazının sonunda vereceğim linkte hepisini okuyacak ve videodan bütün hezeyanları izleyeceksiniz, ama burada bir giriş yapmak istiyorum izin verirseniz?

Meşhur Tefsirci(!) Mehmet Okuyan’a “Hz. Havva’nın yaratılışı da Hz. İsa (a.s.)’ın yaratılışı gibi olamaz mı?” mealinde bir soru soruldu. Fakat o, Hz Havva ile ilgili soruya cevap vermek yerine Hz. Meryem’e karşı bütün yalan ve iftiraları bir çırpıda sıraladı:

  • Önce Hz Meryem’i bitkiye benzetti.
  • Âl-i İmran Suresi’nin 37. ayetini buna delil gösterdi.
  • “Hz. Meryem çift cinsiyetliydi” dedi.
  • Ardından Hz. Meryem’e kendi kendisini dölletti.
  • Hızını alamayıp Hz. Meryem’i evlendirdi.

Biz de bu adamın hangi sözüne inanacağımızı şaşırdık. Küçük dilimizi yuttuk. Onun ne kadar tutarsız ve boş olmasına hayret ettik. İftira ve yalanlara fütursuzca sarılışı asla kabul edilemezdi. Sözlerindeki pervasızlığı aklımız hiç almadı.

Hz. Meryem çift çinsiyetli miydi, yoksa evlendi mi? Allah bütün kadınları et ve kemikten yaratmışken, Hz. Meryem nasıl olur da odundan yaratılırdı? Hz. İsa (a.s.)’ın yaratılışı  Kur’an’da çok açık ve net bir şekilde anlatıldığı halde neden inara sapmıştı? Bütün sorularımızı cevapsız bıraktı. Sorularımıza cevap vermek yerine kendisine çanak tutan bir kanalda “Ben Hz. Meryem çift çinsiyetli demedim.” dedi. “Söz uçar yazı kalır” deriz hep. Bu kez “Sözü inkar edersiniz de, gözüntülü konuşma bantlarını nasıl inkar edeceksiniz?” deme duruma düştük.

HZ. İSA (A.S.)’IN DOĞUŞUNU İNKAR, HZ. ADEM (A.S.)’IN YARATILIŞINI İNKARDIR

Bay Mehmet Okuyan, kendisine uzatılan mikrofona ile Allah’ın Dini’ne olan kinini bir çırpıda kustu. Fakat bu kin sadece Hz. İsa için değildi tabii. Bundan Hazreti Adem ve Hazreti Havva da basiplerini aldılar. Zaten kendisine sorulan soru Hz. Havva içindi.

Meşhur tefsircimiz, bir taşla üç kuş vurma deyimine uygun olarak bir inkar ile üç inkarı birden başarmış oldu.

İşte delili:

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.” (3 Al-i İmran, 59)

Bay Okuyan’ın buna bir cevaı var mı acaba?

MERYEM SURESİNİ NASIL İNKAR ETTİN MEHMET OKUYAN?

Bay tefsircimiz de, diğer inkarcılar da, hep aynı yoldan yürüyorlar. Siz onların sadece Sünneti (Hadisi) inkar ettiklerini sanıyorsunuz değil mi? Bunda yanılıyorsunuz. Halbuki efendileri olan CIA “Hadis birçok nedenden ötürü ikincil bir taktik araçtan daha fazlası olamaz.” diyor. Esas mesele Kur’an-ı Kerim’in inkarıdır. Kur’an ve Sünnet İnkarcıları işte bunu yapıyorlar. Bay Okuyan, Hz. Havva ile ilgili soruya “Hz. İsa babasız doğmadı” diye cevap veriyor.

Allah Düşmanları da alkış tutuyorlar. O da bu tezahürattan dolayı dört köşe oluyor. Zehrini kusmaya alışmış yılan gibi kafayı dik tutmaya ve inkarlarına devam ediyor.

Biz de biliriz ki, Kur’an’ın bir tek harfini inkar eden kafir olur. Fakat Mehmet Okuyan ve kumpanyası bundan muaf mı dersiniz? Sadece bu konuda bile en az 19 ayeti inkar ediyor bu adam.

O kadar gemi azıya almış ki, ayetleri göz göre göre inkar ediyor ve yeni yeni sözler icad ediyor. Diğer kitapların tahrif ve inkarcılarının yolundan yürüyorlar.

Koskoca bir sureyi inkar ettikten sonra, bay Okuyan inkarına şu ayet delil gösteriyor:

“Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. “Meryem, Bu sana nereden geldi?” derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.(3 Al-i İmran 37)

Allah Teâlâ’nın Hz. Meryem’i odun, pardon bitki olarak yaratığına dair bütün zırvaların bu ayet ile ilgisi ne? Biri bana bunları açıklayarak beni cehaaletten kurtarsın lütfen.

HAZRETİ İSA (A.S.)’IN YARATILIŞI İLE İLGİLİ AYETLER

İşte Hz. İsa (a.s.)’ın yaratılışı ile ilgili ayetler:

“Ey Muhammed!) Kitapta (Kur’an’da) Meryem’i de an.Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.” (19 Meryem 16-17)

“Meryem, “Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)” dedi.” (19 Meryem 18)

“Cebrail, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim” dedi.” (19 Meryem 19)

“Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi.” (19 Meryem 20)

“Cebrail, “Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir” dedi.” (19 Meryem 21)

“Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.” (19 Meryem 22)

Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi.” (19 Meryem 23)

“Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.” (19 Meryem 24)

“Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.” (19 Meryem 25)

“Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.” (19 Meryem 26)

“Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!” (19 Meryem 27)

“Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.” (19 Meryem 28)

“Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. “Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?” dediler.” (19 Meryem 29)

“Bebek şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı.” (19 Meryem 30)

“Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti.” (19 Meryem 31)

“Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.” (19 Meryem 32)

“Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir).” (19 Meryem 33)

“Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.” (19 Meryem 34)

Sözün bittiği yerde Kur’an’ın diliyle tekrar etmek gerekirse. “Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.”

Tefsirci Mehmet Okuyan bu kadar ayeti niye inkar etti dersiniz? Bir bilen varsa, lütfen bana da anlatsın.

CIA’in bir raporunda, “Köktendincilerle yüzleşin, onlara karşı gelin” başlığının altında: “Onların İslâmiyete yönelik yorumlarını reddedin ve hatalarını ortaya çıkarın.” diye yazıyor. (CIA Raporu, ‘Civil Demokratic İslam’, s. XII, 64)

Adı bizden olan Kur’an ve Sünnet İnkarcıları bu emri harfiyyen yerine getiriyor. Daha da ileri giderek Kur’an Ayetleri’ni bile inkar ediyorlar.

Bu yüzden ben, bunlar CIA’den emir alıyorlar diyorum. Bana “Hayır! Bu yanlış!” diyebilecek bir babayiğit var mı acaba?

BU AYETLERİN BAHSETTİKLERİNDEN KENDİNİ KURTARABİLECEK MİSİN BAY OKUYAN?

Bay Okuyan’ın inkarından payını alan ayetlerin devamı olan ayetler, inkarcıların kimliklerini ifşa ediyor. Kafir, zalim olduklarını ve sapıklık içerisinde olduklarını ifade ediyor.

“Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.” (19 Meryem 35)

“Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O’na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur.” (19 Meryem 36)

“(Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline!” (19 Meryem 37)

“Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.” (19 Meryem 38)

“Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar.” (19 Meryem 39)

“Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz! Ancak bize döndürülecekler.” (19 Meryem 40)

“Kur’ancılık” adına Kur’an-ı Kerim’i inkar edenlerle birlikte M. Okuyan da bir gün Allah’a dündürülecek ve hesap vereceklerdir.

Mehmet Okuyan, “Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.” (19 Meryem 34) ayeti tam beni anlatıyor diye hiç düşündü mü acaba?

Muhammed Mucahid Okcu

Mehmet Okuyan: Hz. Meryem Çift Cinsiyetliydi