Hz. Adem’den Önceki Ademler Kimlerdi Bayraktar Bayraklı?

Liseli Mustafa İslamoğlu Hz. Adem’e baba ve ana bulunca, Prof. Mehmet Okuyan da ondan geri kalmadı ve Hz. İsa’ya baba buldu. Yok, önce Hz. Meryem’i bitkiye benzetip kendi kendisini dölletti. Yani çift cinsiyetli yaptı. Bunu duyunca bizler yeni bir yaşımıza daha girdik. Allah Teâlâ’nın Hz. Meryem’i odun olarak yarattığını Kur’an-ı Kerim’in nazil olmasından 15 asır sonra öğrendik. Halbuki ayetlerde açık seçik anlatılıyordu Hz İsa’nın doğuşu. Koskoca bir sureyi, Meryem Suresi’ni bile bir çırpıda inkar etti.

Okuyan burada Deist Yaşar Nuri gibi kaçak dövüştü. O hep “Kur’an’da var” der geçerdi. Okuyan ise biraz daha sahici olmak için “Al-i İmran 37. ayeti buna delildir” dedi. Bu yaptığını yeterli bulmamış olacak ki; bir iki cümle sonra Hz. Meryem’i evlendirdi. Bu meşhur alime(!) göre Hz İsa babasız doğmadı.

Şimdi bu adam, Kur’an-ı Kerim’i -hâşâ- yalancı çıkartmak istermişcesine oyundan oyuna girdi. “Hz Meryem kendi kendisini dölledi” sözüme inanmazsanız “Hz. Meryem evlendi” sözüme mi inanın dedi acaba? O da bir karar verse iyi olur. Hz Meryem kendi kendisini mi dölledi, yoksa evlendi mi? Ona göre hangisi doğruydu?

Tabii bizden okkalı cevabını alınca yerine oturdu. İslamoğlu ve Okuyan’ın kalplere saçtıkları fitne ve fesat yanlarına şimdilik kâr kaldı.

ONLAR BABA BULDULAR, SİZ DE BABALAR BULDUNUZ!

Madem ki; ortaklarınız babasız yaratılan Hz Adem’e ve erkek eli değmemiş bir anadan doğan Hz. İsa’ya baba bulmuşlardı. Siz de bir adım önde olmak için BABALAR buldunuz sayın Bayraktar Bayraklı!

Bravo demek gerekir size… Ve ellerimizin içi kızarıncaya kadar da alkışlamak. Haksız mıyım?

Halbuki siz bu iki meczuba savaş açmanız gerekirdi. Tefsirciliğiniz size bunu emrederdi. Yazdığınız mealde mi size bir şeyler anlatamadı?

Sayın Bayraklı bir adım ileri gittiniz ve kendi kendinize sorduğunuz hiç ilgisi olmayan bir soru ile Hz Adem’e babalar ürettiniz. Bana öyle geliyor ki, bir yerlerden emir almış bir havanız vardı. Ya da programı demode olmuş bir robot gibi, algılama, kontrol ve düşünce makenizmanızın dumura uğraması nedeniyle kontrolden çıktınız.

Bu anlayış da Türkçe gramere göre en az 2 babası, Arapça gramere göre ise en az 3 babası vardı Hz. Adem’in. Yani Hz Adem’den önce en az iki veya 3 insan yaşamıştı. Bunların eş, çocuk ve torunlarını da saymaya kalkarsak büyük bir yekün tutardı. Binler, milyonlar, milyarlar, hatta daha çok sayıda insan yaşamış olmalıydı Hz. Adem’den önce.

Öyle olsaydı bir iz, tarih, medeniyet, kalıntı, isim, vs. bulmalıydık yeryüzünde. Ama yoktu. Hiç bir iz yok. Kur’an da böyle bir şeyden bahsetmiyor.

Ayete birazdan geleceğiz. Oraya gelmeden biz biraz daha yürümemiz gerekiyor.

KUR’AN VE SÜNNET’İN İNKARI KİMDEN SİZE MİRAS KALDI?

Bayraktar Bayraklı sizi bu noktaya getiren amilleri bilirsek, sağlıklı bir sonuca varırız. Öyle ise hemen soralım. Sayın Bayraklı Sünnet’in inkarı, Kur’an-ı Kerim’in de tahrif ve inkarı size kimden miras kaldı?

 1. Daha Hz Rasulullah hayatta iken Medine’de Mescid-i Dırar’ı kuran zihniyetten mi?
 2. Bunun devamı sayılabilecek sapık fırka Mutezile ve bununla birlikte Hariciler ve halen varolan Şia’dan mı?
 3. 1800 yıllarda ortaya çıkan ve Batı’da kurulan Yahudi-Hıristiyan İttifakı’nın ameleleri olan Aloys Sprenger. İgnaz Goldziher, Dozy, Schaht, Gibt gibi Yahudi ve Hıristiyan müsteştiklerden mi?
 4. Yine Macar asıllı Alman Yahudisi İgnaz Goldziher’in tehlikeli tefsircilik anlayışından mı?
 5. Aradığım ve izini bulup bana gösterecek olana ödül bile vermeyi düşündüğüm Allah Düşmanı olan, sadece adını ve Batı müsteşriklerinin fikirlerinin derlemesi bir Küfürname’yi bırakan Mahmut Ebu Reyye’den mi?
 6. Birinci bin yılda Avrupa’yı, ikinci bin yılda Afrika’yı Hıristiyanlaştırdık. Üçüncü bin yılda da Asya’yı Hıristiyanlaştıralım.” diyen Katil papa 6. John Paul’un Vatikan’ından mı?
 7. Jimmy Carter-Ayetullah Humeyni ikilisinin başını çekerek 1980’lerin başında Doğu’da kurdukları Yahudi-Hıristiyan-Şia İttifakı’ndan mı?
 8. Önce Hadis’i, sonra da Kur’an-ı Kerim’i yıkma planları yapıp raporlar hazırlatan CIA’den mi?
 9. Yine ABD’nin her yıl İslam’ı yıkmak için oluşturduğu 17 milyar Dolarlık bütçeden size de bir pay kalmasından mı?
 10. Yoksa bütün bunlardan beslenip bugüne kadar gelen ve daha önce sayın Bayraklı’ya biraz olsun anlattığım “Biz şu şu yanlış dedik, sözümüzü dinletemedik. Biz de HADİSİ toptan inkar ettik” diyen hocan Hüseyin Atay’dan mı inkar ve tahrifçilik miras kaldı?

Bir de kendi branşları olan Felsefe ve Tarihi bırakıp sırf düşmanlık için Kur’ancı ve Hadisçi kesilenler gibi branşınız olan Eğitimi bırakıp Tefsirci, Hadisçi, Fıkıhçı kesildiniz sayın Bayraklı?

Bu ve benzeri soruların cevabını ancak Allah Teala, sen ve bir de seninle o sırra ortak olanlar biliyorlar. Biz de senin anlatman halinde öğrenmiş olacağız.

Tabii mertlik gösterip anlatırsanız… Çünkü o cenahtan olanlara “Yanlış yapıyordunuz. Fikirde İslam Düşmanları ile aynı kefeye girmeyin. Şu şu fikirlerinizden vazgeçin… En iyisi herkes işine baksın ve dinime karşı savaşmasın…” dediğimiz için bolca azar, hakaret ve küfür işittik. Sosyal medyada bile engellediler.

O yüzden Bayraklı sizden bir mertlik bekliyoruz dedik. Namertliği herkes yapar…

Devam edelim.

ADI GEÇEN AYET VE DEVAMI

“Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in de): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi.” (Bakara, 30.)

“Allah Adem’e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: “Haydi davanızda sadıksanız bana şunların isimlerini haber verin.” dedi. (Bakara, 31.)

“Melekler dediler ki: “Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla bilensin, her şeyi hikmetle yapansın.” (Bakara, 32.)

“(Allah): “Ey Adem, meleklere onların isimlerini haber ver.” dedi. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle onları haber verince, (Allah): “Ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim” dememiş miydim?” dedi. (Bakara, 33.)

“Ve o zaman meleklere: “Adem’e secde edin!” dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu.” (Bakara, 34.)

“Biz dedik ki: “Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” (Bakara, 35.)

“Bunun üzerine şeytan onları(n ayağını) oradan kaydırdı, içinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı. Biz de: “Birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasib vardır.” dedik.” (Bakara, 36.)

“Derken Adem Rabb’ından birtakım kelimeler aldı, (onlarla tevbe etti. O da) tevbesini kabul etti. Muhakkak O, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.” (Bakara, 37.)

“Onlara dedik ki: “Hepiniz oradan inin. Size benim tarafımdan bir hidayet rehberi geldiğinde, kim o hidayetçimin izinde giderse, onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara, 38.)

“İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte cehennemlikler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.” (Bakara, 39.)

Bakara Suresi’nin konumuz olan 30. ayetini devamı olan diğer 9 ayet ile birlikte tefsir etmek yerinde olur. Bir de son ayeti tekrar okuyarak devam et sayın Bayraklı.

Ayrıca bu ayetlerdeki hitap Rasûlullah’a olduğu için de bu ayetleri bize en güzel bir şekilde anlatacak olan da O’dur.

KONU İLE İLGİLİ DİĞER AYETLERİN TEFSİRİ

Ben size bu ayetleri kelime kelime tefsir edecek değilim. O durumda yüzlerce sayfalık bir kitap yazmak gerekebilir.

Burada önümüze çıkan bir yığın yol var tefsir için:

 1. Ayeti diğer ayet veya ayetlerle tefsir etmek.
 2. Ayeti Rasûlullah’ın tefsir etmesi ki; o takdirde Sünnet’e başvurmaktır.
 3. Sahabenin tefsirlerine bakmak.
 4. Büyük müfessirlerin tefsirlerine bakmak.

Bunlara bakmadığımız takdirde kendi heva ve heveslerimize göre tefsir etmek kalır ki; o da Nasrettin Hoca’nın kazına benzer. Tabii bir art niyet taşımıyorsak.

BU AYETTEN ADEM’E “BABALAR” ÇIKMAZ

Üzerine basa basa söyleyeyim ki; bu ayetten Hazreti Adem’e babalar çıkmaz. Böyle olduğu halde tefsir yazdığını iddia eden birinin kalkıp da olmadık sözler etmesini anlamak kolay değil. “Bu da benim görüşümdür.” diyenlerden nefret ederim. Allah ve Rasûlullah’dan başkasının görüşü olamaz. Çünkü kitap Allah’ın, Sünnet de O’nun peygamberinindir ve Kur’an’ı Kerim’i bize Allah Teâlâ’dan getiren de Peygamber’dir.

İLGİLİ AYETLERE BİR GÖZ ATALIM

Konu ile ilgili ayetlere bakmadan önce adı geçen ayeti bir kez daha kontrol edelim:

“Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in de): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi.” (Bakara, 30)

“Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti.”

Melekler ve Cinler’den sonra bir de yeryüzünde Halife olarak insanları yaratacaktı. Bunu da haber verdi.

Senin cehaletinin veya art niyetinin bir gerçeği burada gün yüzüne çıkıyor. Sen, “Allah meleklerden sonra cinleri yaratmıştı. Cinler aralarında savaştılar. Yeryüzünü fitne ve fesada boğdular. Aralarında kan döktüler. Can aldılar. O yüzden de Melekler: “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler.” demiş olsaydın daha isabetli olurdun. Fakat sana verilen vazife bu değildi. Müslümanların en azından kafalarını karıştırma görevin var. 

Eğitime basmadığı Tefsirci olan aklın nasıl oldu da “(Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın?” sorusundan “daha önce Ademler, yani insanlar yaratılmıştı ki, şimdi yaratılacak insanların yeryüzünde fesat çıkaracaklarını biliyorlardı” diyebilmiştir.

Meleklerin bu sorusuna karşı akıl yürütebileceğimiz çok yol var.

Sen , meleklerin bu sorusu karşısında Cinleri misal gösterseydin, insanların “acaba…” diye sormalarına belki sebep olabilirdi. Halbuki Tefsirciler’in hiçbiri bu mealde, yani “Adem’den önce Ademler vardı” mealinde söz eden olmadı.

O, “Adem’den önce Ademler vardı!” çıkışınla Müslümanların kalp ve beyinlerine fitne tohumları saçarken, Yahudi ve Hıristiyanlar’dan alkış aldın. Batı’da artık müsteşrik yetişmiyor olmasının sebepleri en belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bizimkiler onları aratmıyorlar artık.

Aslında büyük yanlışınız, ayetleri okumamanızdan, ya da illa bir yanlış bulma çabanızdan kaynaklanıyor.

“Melekler dediler ki: “Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla bilensin, her şeyi hikmetle yapansın.” (Bakara, 32.)

Bu ayet, size melekler hakkında yürüttüğünüz kuru aklın bir işe yaramayacağını göstermesi gerekirdi. “Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla bilensin, her şeyi hikmetle yapansın.” demelerinden sonra meleklere hangi ulvi aklı yüklediniz siz? Melekler, “Ey Allah’ımız! Siz daha önce İnsanları yarattınız. Lakin onlar yeryüzünü fesad ve kana buladılar…” diyemezler miydi? Onları bundan alıkoyan neydi?

Neyse devam…

‎“Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur.” (Fatır, 35/39) sırrı belli olacak. Bu mana, Ashab-ı Kiram’dan ve Tabiinden uzun uzadıya nakledilegelen tefsirlerin özeti ve sonucudur.
“Sizi” başka bir varlığı değil sizi, yani bizi yeryüzünde Halifeler yapan odur. Dikkat ederseniz bizden söz ediliyor, yani Hz Adem’den öncesinden söz edilmiyor.

“Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu(n şeklini) düzeltip, ona ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secdeye kapanın.” (Sad, 38/71-72) ayetleriyle belirtilecektir ki, iş bu جَاعِلٌ tebliği, اِنّ۪ى خَالِقٌ takdirinden sonra görünüyor.

Madem ki, Allah önce tebliğ etti, o zaman melekler “Ey Rabbimiz! Sen daha önce Ademler yarattın. Yeryüzünü ifsat ettiler. Biz bunların neler yaptıklarını gördük…” demezler miydi?

Bu minvaldeki sorular çoğaltılabilinir.

Ancak, “Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın?” ayetinden “Allah daha önce Ademler yaratmıştı” ifadesi çıkarılamaz.

Biz, bu düşünceyi sayın Bayraklı’nın kulağına şeytan fısıldamıştır demekle yetiniriz. Aksi takdirde binlerce soru sormak zorunda kalırız.

O ADEMLER’DEN BİR TEK HABER VER SAYIN BAYRAKLI!

Mehmet Okuyan’a Hz İsa’nın babasının adını, Mustafa İslamoğlu’na Hz Adem’in baba ve annesinin adını sorduğumuz gibi, sana da sorarız. Kimlerdi o Ademler?

Mübalağasız olarak söylüyorum ki; o 21 ciltlik tefsir yazmışsın. Sözünü ettiğin ADEMLER için soracağım soruları 42 cilde bile sığdıramazsın.

Öyle ise Bayraklı size sormaya başlayalım:

 1. O Ademler’den kaç tanesinin adını biliyorsunuz?
 2.  Hz Adem’in babasının adı neydi?
 3.  Hz Adem’in annesinin adı neydi?
 4.  Hz Adem’in kardeşleri var mıydı?
 5.  Hz Adem’in kardeşleri var idiyse adları neydi?
 6.  Bu Ademler nerede yaşadılar?
 7.  Allah Teala onlara peygamber gönderdi mi?
 8.  Bu Ademler’e gönderilen peygamberlerden kaç tanesinin adını biliyorsunuz?
 9.  Onlara kitap verildi mi?
 10. Kitap verildiyse adları nedir?
 11.  O kitaplarda bulunan ayetlerden bildiğiniz var mı?
 12. Hangi medeniyetleri kurdular?
 13. Kurdukları şehirlerden bir ikisinin adını söyler misiniz?
 14. Bu şehirlerin yerini tarif eder misiniz?
 15. Mezar kalıntıları var mı?
 16. Aralarında yaptıkları savaşlar var mı?
 17. Savaşların yapıldığı yerleri biliyor musunuz?
 18. Sayıları neydi?
 19. Savaşlar neden çıkıyordu?
 20. Bu savaşlarda ne kadar insan öldü?
 21. Toptan nasıl oldu da yok oldular?
 22. Allah onları nasıl yok etti?
 23. Onlar arasında hiç mi salih kullar yoktu?
 24. Allah Ademoğullarını toptan yok ederken Nuh’u ikinci Adem tayin etmişken niye o Ademler’den yeni bir Adem çıkarmadı?
 25. O Ademler’den yeni bir Adem çıkarmaya -haşa- Allah Teâlâ’nın gücü yetmedi mi?
 26. O Ademler’in yok edilişi ile Hz. Adem’in yaratılışı arasında geçen süreyi biliyor musunuz?
 27. Allah Hz Adem (a.s.)’ı yaratmadan önce niye “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” diye buyurdu?
 28. Bu hitaptan insanın ilk defa yaratılacağını anlamanız gerekmez miydi?
 29. “Adem’den önce Ademler vardı” sözü ile masalların masalını ortaya atmanızın getirisi nedir?
 30.  Allah o Ademler biri veya bir kaçı için de Melekler ve Cinler’den secde etmelerini istedi mi?
 31. Onlarda çoğalma nasıl oldu?
 32.  vs. vs.

Daha yüzlerce soru sorabilirim…

Siz Kur’an ve Sünnet Düşmanlığı yapmak için ihanete başvurdukça, benim de sorularım her gün biraz daha artarak devam edecektir.

GAYE KUR’AN’DAN UZAKLAŞTIRMAK

Uydurma din Yahudilik ve Hıristiyanlığın müdavimlerinin gayesi insanımızı İslam’dan uzaklaştırmaktır. Bunları her zaman söylediler. Fakat söyleyenlerin isimlerinin Hans, John, Agop, Yasef olduğu için kimse itibar etmedi. Bu kez içimizden para, makam ve mevkii vererek satın aldıklarına yaptırıyorlar din düşmanlığını yapanlar en tehlikeli işe kalkıştılar. Misyonerlik ve müsteşrikliğe. Seni de bunlardan sayıyorum sayın Bayraklı.

Muhammed Mücahid Okcu
www.muhammedmucahid.com

BİR NOT:

Ben size yazdığım kısa bir notta “Eğitimci olarak kalmanızı… Bunun getirilerinin sizi dünya çapında ilim adamı yapacağını…” falan belirtmiştim. Ve bundan sonra çok sık karşılaşacağımızı da haber vermiştim.

O gün çok çabuk geldi. Sizden ricam:

 1. Bundan sonra her hal ve hareketinizin kime yarayıp kime zarar verdiğini ölçüp biçmeden yola çıkmayın.
 2. Yakında size CIA’in bir raporunu göndereceğim. Onu el kitabı olarak yanınızda taşımanızı ve asla terketmemenizi istiyorum. Çünkü İslam Düşmanlığı kimlerle kimlere karşı ve nasıl yapılır onu anlatıyor. Senin gibilerden de “ortaklar” diye söz ediyorlar. Bu sözleri benim çok ağırıma gidiyor. 72 sayfadır.
 3. Yağcılar ve sizin tarafınızdan beyinleri iğfal edilmiş olanlara söyleyin benimle şey yarışına kalkmasınlar…
 4. Sizi tanımadan söz söyleme hakkımın olmadığını asla söylemesinler! Ben sizi birçoklarından çok ama çok iyi tanıyorum. Arzularınızı, isteklerinizi, zaaflarınızı, vs. vs. çok iyi biliyorum.

Tek bilemeyeceğim şey Allah’ın size ne zaman mükafat vereceği ve ne zaman da sapıtacağınızdır. Çünkü kimin ne zaman ne olacağı bilinmez. Onu ancak Allah Teala bilir. Bizler ise görünüşe göre hüküm verebiliriz.

Allah hepimize hidayet versin!

BENZER YAZILAR