İlk İnsan Hazreti Adem’e Baba Ve Anne Buldular

ilk-insan-hazreti-ademe-baba-ve-anne-buldular-800x400

Kur’an ve Sünnet İnkarcıları ihanete son sürat devam ediyor. Hiçbir engel tanımıyorlar. Dine düşmanlar. Pervasızlar. Mesele ne ilim, ne yanlış inançlar ve ne de hadis. Çünkü CIA’e göre “Hadis Savaşları bir yıpratma savaşıdır.” Mesele sadece İslam Dini’ni ortadan kaldırma. Daha başkası yok!

Durmadan, usanmadan söyleyip duruyoruz. Bunlar düğmesine basılınca hareket eden robotlar gibiler. Sırtları sıvazlanıyor, cepleri dolduruluyor,  şımartılıyor ve üzerimize sürülüyorlar.

Emri veren yer CIA. Planları hazırlayan, pardon senaryoları yazan da Gölge CIA RAND Corporation. Bizimkiler de kendilerine verilen rolü oynuyorlar.

Yine mi CIA diyecek olanlara CIA’nin hazırlattığı ve RAND’ın yayınladığı rapord yer alan onlarca emirden bir tanesini burada tekrarlayalım:

“Köktendincilerle yüzleşin ve onlara karşı durun. Onların İslam hakkındaki yorumlarına meydan okuyun (reddedin) ve hatalarını ortaya çıkarın.” (CIA Raporu, Sivil Demokratik İslam, s XII)

Sadece bu emir bile bizdeki sözde “Kur’ancılar” veya “Mealciler”in yaptıklarının tamamının yanlış, yalan ve iftira olduğunu gösterir. Hz. Adem (a.s.) hakkında düşünüp ve söyledikleri de buna dahildir.

MUSTAFA İSLAMOĞLU NASIL İSLAM DÜŞMANI OLDU?

Müsade ederseniz, şeyh vekili, nihayetinde şeyh olamayınca kazan kaldırıp tarikat düşmanı olan ve soluğu Mısır’da alan Mustafa İslamoğlu’ndan söz edeyim. Görünmeyen bir el bizim liseli Mustafa’yı Mısır’dan çekip alacak ve İran’ın Kum kentine götürecekti. Orası Yahudi-Hıristiyan-Şia İttifakı’nın Genel Merkezi’dir.

Liseli Mustafa, Kum Kenti’nde bir güzel eğitilecek, beyni yıkanacak, cebi doldurulacak ve Müslümanların üzerine salınacaktı. Ondan istenen tek şey, azılı bir İslam Düşmanı olmasıydı. Mustafa’nın Tarikat Düşmanlığı’nın İslam Düşmanlığı’na dönüşmesinin hikayesi özetle bu.

Bu serüven, babası Ahmet İslamoğlu’nun Mustafa’yı evlatlıktan reddetmesi ile tamamlanmış oldu. Baba Ahmet İslamoğlu şunları söyleyecekti:

“Mustafa’nın hidayeti için ziyarete gelen dostlarımdan özel dua istiyorum.” Bunun arkasından yürekleri dağlayan cümleyi haykırıyordu. “Keşke onun babası olmasaydım.” Sonra tavrını koyan şu cümle beyinlere kazındı. “Bugüne kadar Mustafa’nın bir tane bile kitabını evime sokmadım, sokmam da.”

HAZRETİ ADEM (A.S.)’A BABA VE ANNE NASIL BULUNDU?

Uzatmaya gerek yok. Medyada dolaşan  bir takım videolarda görüleceği gibi Mustafa İslamoğlu, “Hz Adem (a.s.)’ın babası var!” diyenleri bir güzel benzetiyor. İnsanın gözlerini yaşartan bir sahne.

Sonuç “HAZRETİ ADEM’İN BABASI YOK!” 

Bu çıkıştan sonra kulağı iyi çekilmiş olacak ki, dansöz gibi kıvırdı ve bu kez, “Hz. Adem’in babası da var, annesi de var!” dedi. Bir de kendi deyimiyle utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan İnsan Suresi, 2. Ayetini delil gösterdi. İşte o ayet:

Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.” (76 İnsan 2)

Delil gösterdiği ayetin meali bu.

Bir sürüngen olan bukalemun bile bu kadar çabuk renk değiştiremezdi. Bay Mustafa ve kumpanyası ondan daha hızlıymış. Çok çabuk renk değiştirdiler. Bu değişkenliği, bir o kadar da alaylı konuşmayı aşağıdaki videoda göreceksiniz.

Bu takımdan biri, bir yalan, iftira ve inkar ortaya koyduğu zaman, hepisi tarafından kabul görür. İcra ettikleri ihanet veba mikrobu gibi her yana yayılır. İşte Kur’an ve Sünnet İnkarcıları’nın yapısı budur.

HAZRETİ ADEM ALEYHİ’S-SELAM’IN YARATILIŞI”

Hz. Âdem(a.s.)’in yaratılışına dair Kur’an ayetleri şu mealdedir:

Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Adem) yaratacağım.” demişti.” (2 Bakara, 30)

“And olsun biz insanı kuru bir çamurdan, suretlenmîş balçıktan yarattık.” (15 Hicr, 26)

“O insanı (Ademi) bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıktan yarattı.” (55 Rahman, 14)

“Yaratılışta kendileri mi daha kuvvetli yoksa bizim yarattıklarımız mı? Hakikat biz onları cıvık bir çamurdan yarattık.” (37 Saffat, 11)

“Ki o, yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı (Âdemi) yaratmaya da çamurdan başlayandır.” (32 Secde, 7)

“O, sîzi çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir edendir.” (6 Enam, 2)

“Sizi (aslınızı) ondan (topraktan) yarattık.” (20 Taha, 55)

“Sizi bir topraktan yaratmış olması O’nun ayetlerindendir. Sonra siz (her tarafa yayılır) bir beşer oldunuz.” (30 Rum, 20)

Bu âyetler özetlenecek olursa, “Âdem çamurdan yaratılmıştır.” (İsra 61, Araf 12, Sad 76, Secde 7)

“Âdem cıvık çamurdan yaratılmıştır.” (Saffat, 37/11)

“Âdem çamurdan süzülmüş bir hulâsadan yaratılmıştır.” (23 Mü’minun, 12)

“Âdem kuru çamurdan suretlenmiş balçıktan yaratılmıştır.” (15 Hicr, 27, 55 Rahman, 4)

Adem (yerden çıkmış varlık) edim (yeryüzü, toprak) anlamında İbranice bir kelimeden gelmektedir, Âdem’in çamurdan, yani toprağın su İle karışımından yaratıldığı, daha açık bîr ifade ile kuru çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yaratılıp ilâhi ruhtan üflendikten sonra canlandığı beyan ediliyor:

“Ki o yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı (Âdem’i) yaratmaya çamurdan başlayandır.” (32 Secde, 7)

“Sonra onu (Âdem’i) düzeltip tamamladı, içine ruhundan üfürdü, sizin için kulaklar, gözler, gönüller yarattı.” (32 Secde, 9)

Elmalılı Hamdi tefsirinde Hz. Âdem (as)’in çamurdan çıkarılan bir hulâsadan, yani önce çamurdan istifa (temiz olanı seçme) ile ayrılan bir hulâsadan yaratıldığını ifade ediyor, adeta insanın anne rahminde bir nutfeden yaratılması gibi, önce çamurdan ayrılan nutfe mahiyetini almış hulâsadan halk edilmiş; sonra ruh verilmiş ve böylece Adem yaratılmış oluyor.

Fahreddin Razi de tefsir-i kebirinde Hz. Âdem (as)’in topraktan seçilmiş bir hulâsadan yaratılmış olduğunu vurguluyor.”

ABD Eski Başkanları’ndan Harry S. Truman “İnsanları ikna edemiyorsanız, kafalarını karıştırın” der. İsmi bizden, ama beyin ve kalpleri kafirlerden yana çalışan Kur’an Ve Sünnet İnkarcıları da, “Müslümanları dinsizleştirelim, dinsizleştiremiyorsak da akıllarına şüphe düşürelim.” diyor ve buna çalışıyorlar.

Bunların tamamının bir sinek kadar değerleri olmadığını ben biliyorum. Bütün dünya da hepisini öğrenecektir.

Ve son söz:

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.” (3 Al-i İmran, 59)

Muhammed Mücahid Okcu

MUSTAFA İSLAMOĞLU’NUN HZ. ADEM (A.S.)’A İFTİRA EDİP “BABASI DA VAR, ANNESİ DE VAR” DEDİĞİ VİDEO

Hz. Adem’den Önceki Ademler Kimlerdi Bayraktar Bayraklı?

KUR’AN VE SÜNNET İNKARCILARI