İman

bir-ayet-bir-hadis1Rahman ve Rahim olan allah’ın adıyla:

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle sapıtmıştır.” (Nisa Suresi, ayet 136.)

İbn Yâmer radıyallahu anhden:

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“İman, Allaha, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanman ve kadere iyisiyle kötüsüyle îman etmendir” (Sahih-i Müslim)