İsrafil Balcı’dan Sahabeye İftira: “KUR’AN’I ELEŞTİRMİŞLER”

Daha önce birçok ayetin mealini tahrif ederek Kur’an-ı Kerim’e ihanet eden sözde prof. dr. İsrafil Balcı, yeniden hortladı. En azından benimle muhatap olmuyordu ya da ben onu silmiştim. Bu kez iki hanım sahabeye, Rasûllulah’ın eşlerine iftira etti. Sahabeler üzerinden Kur’an ve Sünnet İnkarcıları’na Kur’an-ı Kerimi eleştirme, yani tahrif etme hakkı elde etmeye çalıştı.

Bu kadar ihaneti yadırgamadım, ama bunların ihanet, inkar, yalan ve iftirada sınır tanımadıklarına yine şahit olmaya devam ediyorum.

İSRAFİL BALCI’NIN YALAN İFTİRALARI

Kur’an ve Sünnet İnkarcıları’ndan İsrafil Balcı 8 Haziran 2020 tarihinde paylaştığı bir twitte:

Hz. Aişe Ahzâb 50 için “Ya Resulullah! Arzun ne ise Rabbin gereğini yapmada hayli aceleci” (Müsned 12/138; Buhârî 6/117; Müslim 2/1085)
Ümmü Seleme ise kadına yarım miras ayeti için o zaman erkekler de günahın iki katını çeksin diye eleştirmişti. Taberî 8/261”

Bu adam bir de profesör biliyor musunuz? Adam tepesindeki tüylerden tırnağına kadar Kur’an ve Sünnet (Hadis) inkarcısı. Fakat iş inkara gelince, bir numaralı HADİSÇİ kesilmiş. Ancak İMAN ETMEK için değil, KUR’AN’I İNKAR ETMEK için hadisçi kesilmiş. Ele aldığı hadislerin orasını burasını kemirerek yapmış bunu. Yani tahrif etmiş.

Hazreti Âişe ve Hz. Ümmü Seleme validelerimize Kur’an’ı eleştirme iftirasını atarak, kendilerine Kur’an’a saldırma hakkı elde etmek istemiş. Nasıl mı? Okumaya devam edin lütfen.

Attığı twitin altına bozuk bir Türkçe ile bir twit daha kaydetmiş.

ama Resulullah onlara dinden çıkma sopası göstermemiş, hatta mütebessim bir şekilde karşılamıştı
Şu halde kimim hoca sıfatlılar hangi dini anlatıyor”

Merkebin dişlerinin arasına bir kalem sıkıştırsam, bundan daha makul bir cümle yazardı. Neyse devam edelim.

ALLAH TEÂLÂ’NIN SON PEYGAMBERİNE DE İFTİRA EDEN MELUN!

Bu twitte de Hz. Âişe ve Ümmü Seleme’ye yaptığı iftiralara Hz Rasûlullah Muhammed Mustafa (s.a.v.)’i de ORTAK ETMİŞ.

Rasûllah’ın iki hanımı Kur’an ayetlerini eleştirmiş, yani karşı çıkmışlar. Fakat Rasûlullah:

  1. “Siz dinden çıktınız” dememiş.”
  2. “Sopa göstermemiş.”
  3. “Ayetleri, dahası Allah’ı eleştirdikleri için mütebessim bir şekilde karşılamış.”

Tavır ve hareketleriyle Balcı’ya göre Rasûlullah insanların Kur’an, yani Allah ile savaşmalarına izin vermiş. Desteklemiş. Bir numaralı hadis düşmanı böyle diyor. Sen nereden biliyorsun azgın inkarcı?

Yine bu twitte “Şu halde kimim hoca sıfatlılar hangi dini anlatıyor” diyerek hocalara hakaret ettiği gibi, bizim iman ettiğimiz dini de çaktırmadan gözden düşürmeye, inkara yelteniyor.

Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere.

Bir de biz bakalım şu kaynaklara ki, bu melun adamın dediklerinin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Hadislerin ne kadarını tahrif etmiş ne kadarını yerli yerinde bırakmış. İhanetin, inkarın ve iftiranın boyutu ne görelim.

İNKARCININ TAHRİF ETTİĞİ HZ. ÂİŞE HADİSİ

Şimdi lütfen bu hadisleri okuyunuz ve bu adamın ihanetini gözlerinizle görün.

Âişe (R) şöyle demiştir: Ben nefislerini Rasûlullah’a hibe eden (ve mehirsiz nikâh olunan) kadınları ayıplardım ve:

Hiç kadın, kadınlığını (mehirsiz) hibe eder mi? derdim.

Yüce Allah: “O kadınlardan kimi dilersen geri bırakır, kimi de dilersen yanına alabilirsin. Geri bıraktıklarından kimi istersen (yanına almakta) de sana güçlük yoktur. Gözleri aydın olup tasalanmamalarına ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnûd olmalarına en elverişli olan budur. Allah kalblerinizde olanı bilir. Allah hakkıyle bilendir, ukubette acele etmeyendir”(33 Ahzab 51) âyetini indirince, o zaman (anladım ki, Allah, Peygamberi’ne mü’minlerin üstünde bir hakk ve yüksek bir irâde vermiştir,) ben Rasûlullah’a:

Rabb’in Teâlâ (kadınlarının değil), ancak Sen’in arzunun gerçekleşmesine çabukluk veriyor, dedim.

Âişe bu hadîsinde Meymûne bintu’I-Hâris gibi bâzı kadınların mehirsiz olarak Peygamber’le evlenmeye tâlib olduklarına işaret etmiştir. Bu yalnız Peygamber’e has bir uygulama idi, ümmet ferdlerini şâmil değildi.

İlim adamı dediğin biri, Nasrettin Hoca’nın leyleğin gaga ve ayaklarını kesip “Şimdi kaz oldun!” demesinden farksız bir tavır.

Hz. Aişe Ahzâb 50 için “Ya Resulullah! Arzun ne ise Rabbin gereğini yapmada hayli aceleci” sözü ile Hadis Kitapları’nda yazılı olan hadis arasındaki benzerlik yüzde kaç. Nasrettin Hoca’nın kazı ile gerçek kaz arasındaki benzerlik kadar desem yanlış mı olur?

Ayet ve hadisleri tahrif etme, orasını burasını kesme ve ilaveler yapmada bu adam da ötekiler gibi aynı yolu takip ediyor. Sosyal medya hesapları ve diğer yazılarında da aynı oyunu ayetlerde çok daha fazla oynuyor.

İSRAFİL BALCI’NIN ÜMMÜ SELEME VALİDEMİZE İFTİRALARI

Adam gemi azıya almış ve son sürat iftira, ihanet, yalan ve inkarına devam ediyor bay Balcı. İnsan olarak yaratılmasını hazmedememiş bir yaratık görüyoruz. İşte en büyük yalan ve iftiralarından biri:

Ümmü Seleme ise kadına yarım miras ayeti için o zaman erkekler de günahın iki katını çeksin diye eleştirmişti. Taberî 8/261”

İnsan kafatasını yer de bu kadar mı yer! Rasûlullah’a eş olmuş bir sahabe hanım, ayetlere itiraz edecek. Yetmeyecek bir de beddua mahiyetinde “Erkekler de günahın iki katını çeksin!” diyecek.

Adamın yalanı avuçlarında değil, yüzünde patlayacak ya. O yüzden Allah onun planını ters yüz ediyor işte. Bu mahluk geri zekalı olmasa, makul bir yalan uydururdu. Ahmaklığına doymasın!

Verdiği metin kendisinin uydurması olduğu gibi kaynak da yanlış. İftirasının altına bir “Taberî” ismi kondurmuş. Taberî de hangi Taberî? Taberî Tarihi mi, yoksa Taberî Tefsiri mi belirsiz? Hadi biz Taberî Tefsiri diyelim. Bir defa 8. ciltte yanlış, sayfa numarası da yanlış. Bu ciltte miras ayeti yok. Adı geçen ayetler Bakara 233; Al-i İmran 180, Nisa 8, 11, 19, 33 ve 176. ayetlerdir.

Birileri ya bu adamı “ti”ye almış, ya din düşmanı birinin paylaşımına bodoslamasına dalmış, ya da bilerek kendisi HADİS uydurmuştur.

Yaptığı ihanet, inkar ve iftiranın aslını kendisi bilir. Biz bu gayri insanı oyunu nasıl oynadığını kendisi açıklamazsa, asla bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey sahabeye iftira, ihanet, yalan ve küfürde sınır tanımadığıdır.

ÜMMÜ SELEME HADİSİNİN ASLI

Sözünü ettiği miras ayetlerinin numaralarını yukarıda verdik. Tahrif edilen Ümmü Seleme Hadisi’nin geçtiği yer ise Nisa Suresinin 32. ayetidir. Taberi Tefsiri’nde de İbni Kesir Tefsiri’nde de aynı yerdedir.

Müsade buyurursanız Taberî Tefsiri ile başlayalım:

Mücahid diyor ki: “Ümmü Seleme şöyle dedi:
“Erkekler cihad ediyor biz etmiyoruz. Mirastan da erkeğin payının yarısını alıyoruz.”
Bunun üzerine:
“Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan, onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (4 Nisa 32)

Mücahid ve İkrime’ye göre bu ayet Ümmü Seleme hakkında nazil olmuştur.

Bu ayetin tefsirinin devamını okursanız, bütün insanların sevap istediklerini görürsünüz. Fakat Taberî Tefsiri’nde Ümmü Seleme’ye ait olan sözler yukarıdaki iki cümledir.

“Erkekler cihad ediyor biz etmiyoruz. Mirastan da erkeğin payının yarısını alıyoruz.”

İbni Kesir Tefsiri‘nde de ayrı ayrı yollardan nakledilen hadisler var. 4. cilt, sayfa 1671’den itibaren şunları okuyoruz:

İmam Ahmed diyor ki: Bize Süfyan’ın… Mücahid’den naklettiğine göre “Ümmü Seleme şöyle demiştir: Ey Allah’ın Rasûlü, erkekler gazâ ediyor biz etmiyoruz, mirasın yarısı (onların aldıklarının yarısı) oluyor.” Bunun üzerine Allah Teâlâ: Allah’ın, sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin.”ayetini indirdi.

Hadisi Tirmizi de İbni Ömer’den rivayet etmiştir.

İbni Ebu Hatim, İbni Cerir, Merdûyeh ve Müstedrek’inde Hâkim, hadisi Sevrî kanalıyla… Mücahid’den rivâyet ederler ki “Ümmü Seleme şöyle demiştir: Ey Allah’ın Rasûlü, biz harbetmiyoruz ki şehid olalım, mirası da ikiye bölmüyoruz? (erkeklerin aldığı kadar miras alamıyoruz).” Bunun üzerine “Allah’ın, sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır.” (4 Nisa 32) ve “Sizlerden gerek erkek olsun, gerek kadın olsun; çalışanın işini boşa çıkarmam.” (3 Âl-i İmran 195) ayetleri nazil oldu.

Ben hiçbir yerde Ümmü Seleme’nin kadına yarım miras ayeti için, “O zaman erkekler de günahın iki katını çeksin.” diye bir cümle bulamadım. İman, şeref, akıl ve insanlık adına İsrafil Balcı bana bunun yerini göstersin.

BU MÜFTERİ İDDİASINI İSPAT ETMEK ZORUNDADIR!

Ne Taberî Tefsiri’nde, ne İbni Kesir Tefsiri’nde ve ne de Hadis Kitapları’nda İsrafil Balcı’nın sözünü ettiği cümleleri bulabildik. Yok, yok, yok !

Ümmü Seleme ise kadına yarım miras ayeti için o zaman erkekler de günahın iki katını çeksin diye eleştirmişti. Taberî 8/261” cümlesini andıracak bir cümle de yok. Bu adam yüzde yüz değil, yüzde milyon kez müfteri.

Ya çıkar ispat eder, ya da müfteri olduğunu kabul eder ve susar. Başka bir çıkış yolu ve hakkı da yok.

Allah bu gibi Kur’an ve Sünnet İnkarcıları‘ndan bu ümmetin evlatlarını korusun.

Selam ve dua ile!..

Muhammed Mücahid Okcu
www.muhammedmucahid.com