Kafirleri Dost Edinenler Kafirlerdendir.

images (1)Aslında Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’in dışında söz etmeme taraftarıyım. Çünkü Müslümanın, Allah Teâlâ ve Allah’ın Rasûlü Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in sözünün yanında ne bir sözü ne de bir düşüncesi olur. Yani Allah ve Rasûlü’nün sözü Müslüman’ın sözü olmalıdır.

Bugün ben Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar ile kafirlerin aralarındaki münasebetlerden olan “dostluk” ya da “dost edinme” konusundaki ayetlerden bazılarını buraya almak istiyorum.

Böylece insanımız, bu ölçüye bakıp kendisini tartacak ve yerini tayin edecektir. Eğer eksikleri varsa tamamlayacak, fazlalıkları varsa onları da anında tırpanlayacaktır.

Bizler, bir işe karar vermeden önce Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’e müracaat etsek ve orada bulacağımız hükümlere göre hareket alanımızı tayin etsek ne güzel olur. Fakat nefsimizin arzuları ağır basınca, hiçbir şeyi gözümüz görmüyor ve bu durumda da defalarca tepe takla olma noktasına geliyoruz. Hatta çoğu kez düşüyoruz bile…

Aşağıda nakledeceğim ayetlere dikkatlerini çekmek üzere bazı kimselere yaptıkları ile beraber hitap ederek, “sen, sen ve ey sen…” diye çağırmam da bir bahis görmüyorum artık. Çünkü, edebiyat imtihanında kompozisyon konusunu yazıp altına da noktalama işaretlerini yerleştiren ve “herkes yerlerine, marş marş…” diyen öğrenci gibi ayet ve hadisleri yazıp “herkes kendi fiillerine uygun olanları alsın” demek yermiyor artık. Üzerine basa basa “sen, sen ve sen şu şu yaptıklarına bir çeki düzen ver” demeden kimse kılını bile kıpırdatmak istemiyor.

Bu yüzden üç beş kelime ile anlatmamız gerekenleri  ezile büzüle, kırar mıyım, kızdırır mıyım diye düşüne düşüne sayfalarla anlatma yolunu seçmek zorunda kalıyoruz. bu da israftan başka birşey olmuyor tabii.

İşte bu kadar hikayeden sonra kollarımızı açarak diyoruz ki ey;

Küfür Devletleri ile birlik kurup Müslümanlara karşı savaşanlar…

İktidar olma uğruna iktidarı devireceğim diye düşmanlarımızı topraklarımıza saldırmaya davet edenler…

Vatanımızla ilgili gizli kalması gereken bilgileri kafirlere sızdıranlar…

İktidarı elde edamedikleri için bizi küfür devletlerine şikayet edenler…

Kafirlerle birlikte vatanımızda suikast ve katliamlar yapanlar…

Diğer ülkelerdeki Müslümanları kirli emelleri uğruna bize düşman edenler…

Şan, şöhret, makam, mevkii, iktidar ve hırs uğruna vatanımızda darbeye teşebbüs edenlere Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’ten fiillerine uyan ayetleri ve hadisleri aktarmaya çalışacağım.

Onlar eğer helal süt emmişlerse, ya yaptıklarına tevbe eder yanlışlarından dönerler, ya da Allah’ın, meleklerin ve insanların laneti ile lanetlenirler. Yaptıklarının hesabını da hem bu dünyada, hem de Ahiret’te verme zamanını beklerler.

İşte bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin meallerini okumaya başlayalım:

Hıristiyan, Yahudi, İnkarcı ve Öteki Kafirleri dost Edinmeyin

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının. Maide (57)

Onlar, mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir. Nisa (139)

Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Nisa (144)

Ey iman edenler! Kendilerine Allah’ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. Mümtehine (13)

Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı. Nisa (89)

Allah Müslümanlarla Savaşanlarla Dost Edinmeyi Men Eder

Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.Mümtehine (9)

Müslümanların Dostu Yalnız Allah ve Rasûlü’dür

Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü’minlerdir. Maide (55)

Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, O ne güzel yardımcıdır!Enfal (40)

Peygambere Uyun

Kim Allah’ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah’ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah’tan başka  dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.Ahkaf (32)

Kur’an-ı Kerim’e Uyun

Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!Araf (3)

Allah‘dan başka dost yoktur.

Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Şura (6)

Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şura (9)

O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye lâyık olandır. Şura (28)

Yeryüzünde O’nu âciz bırakamazsınız. Sizin için Allah’tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur.Şura (31)

Yahudi ve Hıristiyanları Dost Edinenler Onlardandır.

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. Maide (51)

Kafirleri Dost Edinenlerin “Allah İle Bir İlişiği Kalmaz.”

Mü’minler, mü’minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah’adır. Al-i İmran (28)

Allah’ın Ve Müslümanların Düşmanlarını Dost Edinenler

Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Mümtehine (1)

“Zalimlerin İse Bir Dost Ve Yardımcısı Yoktur.”

Allah dileseydi onları (aynı dine mensup) bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Şura (8)

Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zâlimlerin, “Dünyaya dönmek için bir yol var mı?” dediklerini görürsün.Şura (44)

Onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur.Şura (46)

Küfredenleri Dost Edinenlerin İmanı

Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden (ahirete) gönderdikleri şey; Allah’ın onlara gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Maide (80)

Eğer Allah’a, Peygamber’e ve ona indirilene (Kur’an’a) inanıyor olsalardı onları (müşrikleri) dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Maide (81)

“Allah’ı Bırakıp Şeytanları Dost Edinler”

Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.Araf (30)

Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmazdostudur.Zuhruf (36)

“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.Nisa (119)

“Allah’tan Başka Edindikleri Dostlar Onlara Hiçbir Fayda Vermez.”

Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah’tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. Casiye (10)

O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar. Zuhruf (67)

“O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.” Duhan (41)

Çünkü onlar, Allah’a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur.Casiye (19)

“Allah’tan Başkalarını Dost Edinenlerin Durumu…”

Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi! Ankebut (41)

Allah’a, Peygamber’e, Kitab’a, Allah’ın Dini İslam’a, Müslümanlara savaş açanlar…

Çapulcular, Geziciler, sağcılar, solcular, şucular, bucular…

ABD, İsrail, AB, Vatikan ve ötekilerin kucağına oturanlar…

Sağcısıyla, solcusuyla, liberaliyle, PKK’lısıyla bütün Muhalefet…

Paralel Yapı ve Paralel Yapı’dan sonra ABD, İsrail, AB, Vatikan ve ötekilerin kucaklarına oturmaya hazırlanan sözde İslamî Cemaatler…

Ve ötekiler.

Hepinizin sonu işte şu Ayet-i Kerime’de verilen misalden farklı olmayacaktır. Aman dikkat edin ve özünüze, Allah Teâlâ’nın yoluna dönün.

Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi! Ankebut (41)

Muhammed Mücahid Okcu