Mahmut Ebu Reyye’yi Bana Bulun

mahmut-ebu-reyyeyi-bana-bulun-800X400

Bütün Kur’an ve Sünnet Düşmanları’na sesleniyorum. Eğer ilim adına birşey yaptığınızı sanıyorsanız, önce şu Ebu Reyye denen adamı bana bulun. İşe onunla başlayalım.

Yani fikir babanız olan Mahmut Ebu Reyye’yi tanıyarak sizin fikirlerinizin hangi temele oturduğunu tesbit edelim. Müslümanları kandırmaya kalksanız ve bazı eğitimsiz kişileri kandırmayı başarsanız da, sizler de, ben de çok iyi biliyoruz ki, fikirlerinizin temelinde ilim, yok, irfan yok, İlahi bir gaye yok. Var olan sadece İslam Düşmanlığı. İşte bu Allah Düşmanlığı’nı insanların gözlerinin önüne serecek olan da fikir babanız Mahmut Ebu Reyye gerçek kimliğinin ortaya çıkması olacaktır.

Aslında o adı gibi bir Müslüman da olsa, bir Hıristiyan, bir Yahudi veya başka bir dinsiz de olsa sizi rahatsız ermez değil mi?. Sizler için önemli olan menfaat çarkınızın dönmesidir.

Ne düşünürseniz düşünün şu Mahmut Ebu Reyye denilen adamı bana bulun.

EBU REYYE’DEN BİR İZ, BİR İŞARET BULUN

– Gerçek adı nedir?

– Nerede yaşamıştır?

– Baba ve anası kimdir?

– Kardeşleri var mıdır?

– Varsa kardeşlerinin adları nedir?

– Eş ya da eşleri kimlerdir?

– Çocukları kaç tanedir ve adları nelerdir?

– Çalıştığı yerler?..

– Arkadaşları, dostlar ve tanıdıkları kimlerdir.

– Vs. Vs.

Bu adam kayıp. Mısır’da bu isimde bir adamın yaşadığını bilen, tanıyan, yerini ve akrabalarını tanıyan kim varsa bana gelsin.

Kimse bana Juynbol’un saçmalıklarını delil diye göster esin.

İnternette dolaşan o dedi-koduları hiç önüme sürmesinler. Çünkü onlar da bu yazdıklarını Juynbol’dan iktibas etmişlerdir. Tek kaynak Juynboldur.

MAHMUT EBU REYYE’Yİ TANIYAN TEK ADAM MÜSTEŞRİK JUYNBOL

Müsteşrik G. H. A. Juynbol’dan şu bilgileri ediniyoruz.

“Mahmut Ebu Reyye 15 Aralık 1889’da Kahire’de dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında herhangi bir İslamî eğitim almamıştır. Abduh ve Reşid Rıza’ya hayranlık duyan Ebu Reyye, edebiyat ve bazı İslamî meselelerle amatörce uğraşmaya ve bazı dergilerde makaleler yazmaya başlar. Daha sonra Reşid Rıza’nın tesis ettiği iki yıllık “Medresetü’d-Da’ve ve’l-İrşad” adlı enstitüye kayıt olur ve oradan mezun olur. “İslam Kur’an’dan İbarettir” adlı makalesiyle şöhret bulan Dr. Tevfik Sıdkı da aynı enstitünün mezunudur. Ebu Reyye 11 Aralık 1970’de Kahire’de vefat eder…”

Ben size Juynbol’un anlattıklarını yazdım. Siz de öyle ot gibi bir adamın onlarca batılı Yahudi ve Hıristiyan müsteşriğin bütün kitaplarını okuyup anlayarak tercüme edip kitap yazdığını bana anlatın.

Bu adam kaç dil biliyordu ki, bu kitapları hazırladı?

İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Flamanca, İspanyolca, Portekizce, Farsça ve diğerleri…

Juynbol, hiçbir İslami eğitimi olmadığını söylüyor.

Hiçbir İslami eğitimi olmayan bir adam; nasıl oldu da Kur’an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Kelam ve İslam Tarihi’ni yuttu ve böyle kitaplar yazdı?

Hangi ilim ve Farsçası ile azılı şii Ebu’l Haseyn Şerefüd’din el-Amili gibi Sahabe düşmanı bir adamın “Ebu Hureyre” adını taşıyan küfürnamesini “Şeyhu’l Madira Ebu Hureyre” adı ile Arapça’ya çevirdi?

Bu adam en az on dilden onlarca müsteşriğin yine on milyonlarca sayfa tutarındaki onlarca kitaplarını okuyup anladı, tercüme etti ve özetleyerek “Advaun ales’Sünneti’l Muhammediye” kitabını yazdı?

BU ADAMI MISIR’DA NİYE TANIYAN YOK?

Bu Mahmut Ebu Reyye denilen adamı Mısır’da tanıyan yok. Kitaplarının üzerinde ne adres, ne telefon numarası ne de bir resim var. Yeryüzünde bir tek fotoğrafının varlığını bilmiyoruz.

Hiçbir tanıyanı, göreni, bileni, anası, babası, kardeşleri, eşi ve evlatları da yok.

Niye?

Bu adam in mi, cin mi?

Onun arkasından giden Kur’an ve Sünnet Düşmanları’nın Kur’an’da bir sürü ayet ve bir de sure ile anlatılan cinleri inkar ettiklerine göre bu adam cin de değil.

Kim bu adaaaaaam?..

BU ADAM BULUNACAK!

Bütün Kur’an ve Hadis Düşmanları ne edip ne yapıp bana bu Ebu Reyye’yi bulacaklar.

Müslüman mı, Yahudi mi, Hıristiyan mı?..

Alim mi, zalim mi, müsteşrik mi?..

İnsan mı hayvan mı? Bu adam bulunacak!

Onun fikirleri(!) ile Müslümanların imanlarını çalmaya çalışan… Kur’an ve Sünnet’i yok etmek isteyen… Allah Teala’nın dini İslam ile savaşan herkes seferber olacak ve bu adamı bana bulacaklar!

YÜZLERİNE TÜKÜRÜRÜM

Ya bulmazlarsa!..

Bulmazlarsa, ben de gereğini yerine getiririm.

Cismi, izi, nişanı olmayan bir isim üzerinden Allah’ın Dini İslam’a savaş açmalarını ben tavsiye etmedim. Sebep olmadım. Herhangi bir şekilde teşvik de etmedim.

Savaşı başlatan onlardı. Sonuçlarına da katlanacaklar. Göze göz, dişe diş. Ben onların saldırılarına karşı savaş baltalarını çıkardım.

Ya Allah zaferi bana verir ya da onlara!..

Ne mi yaparım? Profesör’ünden başlamak suretiyle isim isim sayarak bütün Kur’an ve Sünnet Düşmanları’nın yüzlerine tükürürüm. Cezaya böyle başlarım.

Azıcık arı, namusu, şerefi, haysiyeti olana bu ceza en büyük bir cezadır.

Daha sonra cezalar büyüyerek ve değişerek devam eder.

HİÇBİR KİMSENİN BENİM DİNİM İLE SAVAŞMASINA İZİN VEREMEM!