Tıp ve İlim Dünyası’ndan İnkarcılara ‘İdrar Tedavisi’ Tokadı

tip-dunyasindan-taslamana-deve-sidiği-dersi-800x400

Su götürmeyecek kadar azgın bir İslam Düşmanı oldukları her hallerinden belli olan adamlar. Kim ve ne oldukları ise meçhul.

Daha önce bunlara defalarca yazmıştım, Onlardan birine “Sen git, devamlı açıp kapatma zahmetinden kurtulmak için odasının kapısında büyük kediler için büyük, küçük kediler için küçük delik açan felsefecilerinle avun. Kur’an ve Sünnetten elini çek!..” demiştim.

Çok sert sözler sarfettiğimi biliyorum. Fakat bu bir şahsi kavga değil. Bana saldırsa, güler geçebilirim. Lakin saldırı doğrudan Allah’a, Peygamber’e, Kur’an’a, Sünnet’e ve Müslümanlar’a olunca iş birden bire değişiyor. O yüzden de bütün Allah Düşmanları benim en büyük düşmanlarımdır.

Neyse!

Konumuza dönelim.

Bilindiği üzere onlar devamlı olarak hem Kur’an’a hem de Sünnet’e saldırıyorlar. Öyle saldırılar ki, kendisini Kaf Dağı’nın üzerinde görüyorlar. Önüne ne gelirse yıkıp dağıtmaktalar.

Bunlardan Caner Taslaman adında biri bir şişe deve idrarını kameraların önünde “Senin dininde bu var. Al sana deve sidiği. Al iç…” demek suretiyle hem cehaletini hem de din düşmanı olduğunu itiraf etmiştir.

En bugün deve sütü ve idrarı ile tedavi olma hadisesini ispat etmeye çalışmayacağım. O olayı tarih kaydetmiştir. Kimse silemez.

Ben ona çok sevdiği ve İslam dışı dünyanın deve idrarı üzerinde yaptıklarını anlatacağım. Böylece okumayan, dinlemeyen, izlemeyen, hatta azıcık zahmet buyurup arama motorlarına bir kez olsun “deve idrarı” yazıp o konuda yapılanlara bir göz atmayan meşhur ailmimiz(!) için birkaç tane misal vererek gerçek niyetini açığa vuracağım.

Bilim ve tıp dünyasının bu konuda yaptıklarını okuyunca belki nedamet duyar. En azından beyinlerini iğfal ettiği insanlara gerçeği söylemiş olurum.

İşte tıp ve ilim dünyasında deve idrarı gerçeği:

İNKARCIYA İLK SÖZLER

 • Kur’an Alfabesi’nin ilk harfini dahi tanımayan bir adam. Nereden aldığı belirsiz ünvanın arkasına sığınarak Kur’an ve Sünnet İnkarcılığı yapan İslam Düşmanı. Meydanı boş bulunca kendisini Eşşeklerin efendisi sanan zavallılar zavallısı bir adam! Elindeki deve sidiği doplu şişeyi uzatıp “Senin dininde deve sidiği var. Al bunu iç” diyerek güya muhatabını aşağıladığını sanıyor.
 • Berbat bir Klinik Vak’a ile karşı karşıyayıyız.
 • O saniyeden sonra “Allah sana öyle bir dert versin ki, ömür boyu sadece deve sidiği içerek ayakta kalabilesin.” diyenlerin sayısını bilen var mı acaba?
 • Sanmıyorum, ama bu adam artık asla iflah olmaz!

İNKARCILARIN DİLLERİNE DOLADIKLARI HADİS

Hz. Enes anlatıyor: Ukl veya Ureyne kabilesi halkından sekiz kişilik bir grup Medine’ye gelip Hz. Peygamber (a.s.m)’e biat ederek Müslüman oldular. Bir müddet sonra Medine’nin havası onlara dokundu ve hasta oldular. Şikâyetleri üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.), çobanlarıyla birlikte Medine’nin dışına çıkıp, develerin sütlerinden ve sidiklerinden içmelerini öğütledi. Adamlar bir müddet devlerin süt ve sidiklerinden içtiler ve sağlıklarına kavuştular. Derken, çobanları öldürüp develeri önlerine katıp götürdüler. Olaydan haberdar olan Hz. Peygamber (s.a.v.), birkaç adam peşlerine taktı ve nihayet onları bir yerde yakalayıp getirdiler. Hz. Peygamber (s.a.v.), onlara hakkettikleri ağır bir cezayı tatbik etti. Ellerini, ayaklarını kesti, gözlerine mil çekti ve güneşin altında ölüme terk etti.” [1]

DEVE SÜTÜ VE SİDİĞİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFİN KAYNAKLARI

 1. Sahih-i Buharî, Vudu, 66; Tıp, 5-6; Diyat, 22;
 2. Sahih-i Müslim, Kasame, 9-11;
 3. Müsned-i Ahmed b. Hanbel III/107,163;
 4. Sünen-i Ebu Davud, Hudud,3;
 5. Sünen-i Tirmizi, Taharet, 55,
 6. Sünen-i Nesaî, Tahrimu’d-dem, 8-9.

CANER TASLAMAN’IN YALANLARI

 • Bay Taslaman’ın videodaki tek doğru sözü bu hadis Buhari’de geçiyor demesi ki, o da yarım doğru.
 • Sunduğu delilleri bile tahrif etmesi beni “Bu mu ilim adamı?..” demekten alıkoyamıyor.
 • İnkar, tahrif, yalan, iftira, ihanet, aşağılama, alay, hor görme, kin, nefret ve kıskançlık onunla özdeş…
 • İlim adına ilme tecavüz ve ilim adına ilmi katletme hastalığı var.
 • Bu adamda mevcut olmayan tek şey insanlık ve ilmin hakkını verme gayreti. Asla da olmayacak gibi…
 • Arama motorları en geri zekalıların bile girebileceği şekilde ayarlanmış. Bu adam Google’a girmeyi de başaramayacak kadar geri zekalı bir adam mı?
 • Yoksa karşımızda İslam Düşmanı bir psikopat mı var?..
 • Soruyorum işte!..

CANER TASLAMAN’IN YALANLARI 1

 • “Bu hadis uydurma” diyor.
 • İnsanlık şeref ve haysiyetini heba eden bir yalan.
 • Delilin ne diye sorarsanız, bir tek delil sunmakta bile zorlanacaktır. Delili varsa dinlemeye hazırız.
 • Onun delillerini ben söyleyeyim:
 • Bay Taslaman’ın aklının emirleri,
 • Üst aklın emirleri,
 • Batı ve Doğu’daki efendilerinin emirleri.
 • Bunları zaman gelince ona ve onun gibilere teker teker anlatacağız inşaallah!..

CANER TASLAMAN’IN YALANLARI 2

 • Alaylı bir şekilde “bu Hadis meşhur BUHARİ’de geçiyor.” diyor.
 • Dahası eksik. Bir de alay, küçümseme ve berbat bir kinaye var.
 • Hadis-i Şerif sadece Buhari’de değil, 6 tane meşhur Hadis kitabında geçiyor:
 • Sahih-i Buharî, Vudu, 66; Tıp, 5- 6; Diyat, 22;
 • Sahih-i Müslim, Kasame, 9-11;
 • Müsned-i Ahmed b. Hanbel III/107,163;
 • Sünen-i Ebu Davud, Hudud,3;
 • Sünen-i Tirmizi, Taharet, 55,
 • Sünen-i Nesaî, Tahrimu’d-dem, 8-9.

CANER TASLAMAN’IN YALANLARI 3

 • “Corona virüsünün Orta doğu’da tüketilen deve sidiğinden insanlara geçtiği gözlemlendi” diyor.
 • Bu şeddeli bir yalan.
 • Ortada böyle bir bilgi yok. Bu adam hayal görüyor galiba. Eğer hayal değil gerçek diyorsa, bilgilerini bizimle de paylaşsın.
 • Hiçbir kaynakta böyle bir açıklama geçmiyor. Yoksa ben mi pas geçtim. Sanmıyorum.
 • İnkarını kuvvetlendirmek için yalana başvurması hakikati hiçbir zaman ortadan kaldırmayacağını her zaman tekrarlayacağımı belirteyim.

CANER TASLAMAN’IN YALANLARI 4

 • “Dünya Sağlık Örgütü MERS Hastalığından korun-mak için deve sidiği içilmemesini öneriyor” diyor.
 • Haberi çarpıtıyor. Yalan ve çirkin bir tahrif var.
 • Dünya Sağlık Örgütü “hastalığın insanlardansa hayvanlar aracılığıyla yayılmasının daha yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor. Ancak hastane gibi ortamlarda da virüs nsanlar arasındaki etkileşim sonucu yayılabiliyor.” diyor.
 • “21 Nisan’da (yılı belli değil) Sağlık Bakanı olan Adel Fakieh, “Suudi Arabistanlıları develerle yakın temastan kaçınmaları yönünde uyardı. Çiğ et ve süt yenilmemesi gerektiğini” söyledi.

CANER TASLAAMAN, KENDİ DELİLİNİ TAAHRİF ETMEKTEN UTANMIYOR

 • “Sırf Hadis-i Şerifi inkar edebilmek için bu adam kendi delilini bile tahrif ediyor” demiştik.
 • Dünya Sağlık Örgütü’nün MERS haberini tahrif etme yerine “hayvansal gıdalarla birlikte idrarın da tüketilmemesi gerekir” dese en doğrusunu yapmış olurdu. Fakat inkardan başka birşey düşünememiş.
 • O, ilmin gereğini yerine getirmediği gibi, insanlığın gereğini de yerine getirmiyor. Neden acaba?
 • MERS Hastalığının ne olduğunu, adının ‘Middle East Respiratory Syndrome’ yani ‘Orta Doğu Solunum Sendromu‘ adını taşısa da sadece Orta Doğu’da değil, birçok ülkede görüldüğünü biliyouz.
 • İlmî bir tavır taşımıyor olması bayağı üzücüdür.

CANER TASLAMAN’IN YALANLARI 5

 • İdrar ile tedavinin Tıp Dünyası için vazgeçilmez bir tedavi şekli olduğunu görmezden geliyor. Yapılan çalışmalardan da hiç mi hiç söz etmiyor. Neden?
 • Anladık, ona göre Müslümanlar yalan söylüyor, bütün dünya da mı yalan söylüyor?
 • Allah’ın Dini ile savaş için ilmi menfaatlerine kurban etmeyi kendine nasıl yediriyor acaba?
 • İlim adamı herhangi bir konunun leh ve aleyhdeki delillerinin tamamını ortaya koyması gerekmez mi?
 • İslam Düşmanlarından bir farkı kaldı mı şimdi? Eğer bir farkı kaldıysa, söylesin, özür dileyeyim.

İLİM İNKAR İÇİN DEĞİL İMAN İÇİNDİR

 • İlim adına ilmi katleden bir anlayışın ürünü olan bu adamlar, ne kadar görmek istemeseler de gerçek her zaman gerçektir. İlim katillerine rağmen gerçek.
 • Buraya kadar ilmi katleden adamın saçmalıkları üzerine bazı şeyler söylemeye çalıştım. Bundan sonra deve idrarının Modern Tıp’daki yerini de göstermek istiyorum. Umarım sizler de bunları gördükten sonra oynanan oyunların arka planını görme imkanını elde edeceksiniz. İnkarcıların gerçek yüzlerini görmek istiyorsak onların inkar ettiklerinin gerçeklerini öğrenmek gerekiyor.
 • Artık idrar tedavisi için yapılanları sıralayabiliriz.

DEVE İDRARI İLE TEDAVİNİN İLİM VE MODERN TIP’DAKİ YERİ

BİR: İSLAM ULEMASI’NIN DEVE SÜTÜ VE İDRARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

İBN SİNA

Islam Dünyasının en önemli Bilim Adamlarından biri olan Ibn Sina, hayvan sidiklerinde sağlığa faydalı unsurların bulunduğunu kabul eder ve bunlar arasında sidiği en faydalı olanın, havası enfes olan Arap badiyelerinde otlayan develer olduğunu belirtir.[2]

İMAMEYN (EBU YUSUF VE İMAM MUHAMMED)

Hindiye’de şöyle denilir: “İmameyn tedavi için deve idrarının içilmesi ile at etinin yenilmesinde sakınca olmadığını söylemişlerdir.

Camiü’s–Sâğîr’de de böyledir. Burada Ebû Yusuf, eti yenilen davarların, tedavi için idrarının içilmesini caiz görmektedir ki, Fakih Ebû’l-Leys de Ebû Yûsuf’un görüşünü tercih etmiştir.”

İKİ: İDRAR İLAÇLARI PATENTLERİ

DEVE İDRARINDAN ÜRETİLEN KANSER İLACINA ABD’DEN PATENT

Doktor John Bettens idrar tedavisi yöntemi ile kanser hücrelerini yok ettiğini idda etmiş ve bunun için ABD’de patent almıştır.

Aşağıda kanser tedavisinde kullanılmak üzere Deve idrarından üretilen kapsül şeklindeki ilaç için Amerika Patent Ofisinden Patent alındığını gösteren belgeyi göreceksiniz.

1

2

ÜÇ: İDRAR TEDAVİSİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

NASA’NIN İDRAR TEDAVİSİ HAKKINDA ARAŞTIRMA RAPORU

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi “NASA” uzayda astronotların hayatta kalma alternatifi olarak idrarin kullanımı ile ilgili araştırma yapmıştır. Laboratuvar verilerine dayanan NASA’nın raporunda, idrarda faydalı maddelerin bulunduğu ortaya konmuştur.[3]

Adı geçen 112 sayfalık NASA Raporunu aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710023044.pdf

3

ÖRT: İDRAR TEDAVİSİ ÜZERİNE DÜNYA ÇAPINDA YAPILAN KONFERANSLAR

DÜNYA İDRAR KONFERANSLARI

Bazı insanlar Ayet ve Hadisleri inkar için renkten renge giredursun, Tıp Dünyası “DÜNYA İDRAR KONFERANSLARI” düzenliyor.

Bu konferanslarda “Muhammedî Tıp’dan nasıl faydalanırız” diye kafa yoruyorlar.

Konuyu bilen bütün insanlar ilim düşmanı Caner Taslaman gibi adamlara güldüklerinden eminim.

30 yıllık yurtdışı maceramda dışımızdaki dünyanın bize düşman oldukları kadar işlerine yarayabilecak olan bizdeki ilme düşman olmadıklarını gördüm.

Taslaman gibiler kimin emri ile ilim düşmanlığını tercih ediyorlar? Henüz anlamış değilim.

4

BEŞ: İDRAR TEDAVİSİ ÜZERİNE YAZILAN KİTAPLAR

5

İDRAR TEDAVİSİNİ ANLATAN KİTAPLAR

ABD’nin Eski Başkanı Harry S. Truman “İnsanları ikna edemiyorsanız, kafalarını karıştırın” diyor.

Bu sözü emir telakki etmiş gibi “Müslümanları dinsizleştirmek, dinsizleştiremediklerinin de kafalarını karıştırmak” için birbirleriyle yarış yapanlar var.

Bunlar, aldıkları emre binaen ayet ve hadisleri inkar ederken, Batılılar da ayet ve hadislerden faydalanmak için her yolu deniyorlar. Muhammedî Tıp üzerine onlarca kitap yazmışlar.

İşte o kitaplardan bazıları:

HARALD W. TİETZE

Sağlık alanıyla alakalı kaleme aldığı kitaplarla tanınan Harald W. Tietze’in ilk baskısı 1996’da yapılan ve “International Bestseller” olan yani dünya çapında en çok satan kitaplar arasına giren “Urine The Holy Water” yani “Kutsal Su Idrar” ismini taşıyan kitabında, idrar tedavisinin faydalarından bahsedilir ve tedavinin en sık uygulandığı ülkenin Almanya olduğunu yazar.[4]

6

HARALD W. TİETZE DİYOR Kİ:

Harald W. Tietze kitabın 44. sayfasında “Deve idrarı”nın kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına iyi geldiğini yazmaktadır.[5]

JOHANN ABELE

“Kendi kendini tedavi eden” diye çevirebileceğimiz bu kitabın aslı Almanca’dır

Doktor Johann Abele 1995 yılında yayınlanan kitabında 5 milyon Almanın şifa bulmak için idrar kullandığını ifade eder.[6]

7

BHAGWAT DAYAL SHARMA

Birçok makalenin yer aldığı “Holistic Health Healing & Astrosciences” adlı kitabın ikinci cildinde yer alan “Idrar Terapisinin Mucizeleri”başlıklı makalede, Idrar terapisinin soğuk algınlığından kansere ve eklem iltihabından AIDS’e kadar birçok hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip olduğu yazar.[7]

8

CARMEN THOMAS

Carmen Thomas, Ein ganz besonderer Saft-Urin (Çok Özel bir Su-Idrar), VGS Verlagsgesellschaft, Köln 1993.

Bu kitap “Çişteki mucize”başlığıyla Türkçeye çevrildi.

Leman Çalışkan’ın tercüme ettiği bu kitap, 1995 yılında “Doğan Kitap” tarafından basıldı.

Hatta Pakize Suda“ Hürriyet”teki köşesinde bir nevi tanıtımını da yaptı.

http://www.hurriyet.com.tr/cisteki-mucize-4828428

9

PESCHEK-BÖHMER FLORA

Flora Peschek-Böhmer, Urin-Therapie – ein Tabu wird gebrochen, Heilerfolge bei vielen Krankheiten und Beschwerden, (Idrar Terapisi-Bir tabu yıkılıyor, Birçok Hastalık ve Rahatsızlıklarda Şifa Başarıları), kitabı Almanca olarak yayınlandı.

Flora’nın kitabı Heyne Verlag tarafından 1995 yılında basılmıştır.

10

GENNADİ MALACHOW

Gennadi Malachow da İdrar Tedavisi üzerine kitap yazanlardan biridir.

Gennadi Malachow: Urin-Therapie, (Idrar Terapisi) adını taşıyan kitabının Verlag Phönix tarfından 1999 yılında basımı gerçekleşmiştir.

11

JOHN W. ARMSTRONG

John W. Armstrong, The Water Of Life: A Treatise on Urine Therapy (Hayat Suyu: Idrar Terapisi üzerine bir Araştırma), Published by True Health Publishing Co. By Health Science Press, Rustington, Sussex, 1948.

12

ANGELA MERTENS

İdrar ile tedavi konusunda kitap yazanlardan bir başkası da Angela Martens’dir.

Angela Martens’in kitabı “Heilsaft Urin – Ein altes Mittel neu entdeckt, (Şifa Suyu Idrar – Yeni keşfedilmiş eski bir ilaç)” Weltbild Buchverlag tarafından 1999’da yayınlanmıştır.

13

COEN VAN DER KROON

Coen van der Kroon, idrar terapisi için bir kılavuz bile neşretti; Coen van der Kroon, The Golden Fountain: The Complete Guide to Urine Therapy (Altın Çeşme: Idrar Terapisi için Tam Kılavuz), Publisher: Amethyst Books, 1995.

14

HEİDELORE KLUGE

Quelle der Selbstheilung. Urin-Therapie, “Kendili- ğinden iyileşme kaynağı. İdrar Tedavisi” ismini taşıyan kitabın internetteki tanıtım yazısında:

“Her zaman kendi kişisel eczamızı kullandığımızı biliyor muydunuz? Kendi idrarımız bağışıklık sistemimizi güçlendiren çok özel bir meyve suyu. Bu alerjileri, enfeksiyonları, deri hastalıkları ve romatizmal hastalıkları hafifletebilir veya hatta iyileştirebilir. İdrar tedavisi olanaklarının bilgisi eskidir, çünkü binlerce yıldır farklı kültürlerde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu vücut suyunun içsel gücü, birçok farmasötik ürüne doğal olarak dahil edilmiş olsa da, tekrar tekrar unutulmaktadır.” deniyor.

15

ALTI: İDRAR TEDAVİSİNİ ANLATAN GAZETE VE DERGİLER

GAZETE VE DERGİLER

İdrar ile ta Eski Mısır’dan beri yapıldığı gibi bugün de her yerde bu şekilde tedavi yapılmaktadır.

Tabii olarak bütün iletişim araçlarında bu tedavi şekli çok şey yazılıp çizilmektedir. Dergiler ve gazeteler de bu konuya ilgisiz kalmamaktadırlar.

Konuyu uzatmamak için bir tane misal vererek bu bölümü de kapatmak istiyorum.

SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG

Süddeutsche Zeitung’da Colin Goldner’in Harn-Trank, İdrar-İksir başlığı ile yayınladığı haberin girişinde: “Aslında, vücudumuzun atıklarını bertaraf etmek için idrarı kullanıyoruz. Bununla birlikte, alternatif iyileştirme yöntemlerinin bazı takipçileri için, vitaminler, mineraller ve eser elementlerle dolu bir mucizevi tedavidir.” diye yazıyor.

http://www.sueddeutsche.de/wissen/teil-urintherapie-harn-trank-1.86107

16

YEDİ: İDRAR TEDAVİSİ VE İNTERNET SİTELERİ

İDRAR TEDAVİSİNİ ANLATAN İNTERNET SİTELERİ

Sırf düşmanlık olsun diye “Deve Sütü ve İdrarı Tedavisi” ile ilgili Hadis-i Şerifi inkar ediyorlar. Fakat kimse bu ilim adına ilme tecavüz etmeyi ilim sananları takmıyor. Aksine bu inkarcılara karşılık bütün dünya ilmin gereğini yerine getiriyor.

İdrar ile tedaviyi anlatan internet siteleri bile var.

İşte örneği:

ALMAN SAĞLIK MERKEZİ

Almanya’da faaliyet gösteren “Sağlık Merkezi” isimli kuruluşun internet sitesinde, idrar terapisinin bağışıklık sistemini aktive ettiği ve özellikle de alerji, astım, gut, romatizma, kronik ürogenital enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde çok iyi neticeler verdiği belirtilmektedir.[8]

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/eigenurintherapie.html

17

SEKİZ: İDRAR İLE TEDAVİ İLAÇLARI

İDRARDAN YAPILAN İLAÇLAR

Yukarıda ABD Patent Ofisi’nden alınan patentten söz etmiştik.

Son olarak da internet üzerinden satışa sunulan ve sığır idrarından üretilen ilaçtan söz edeceğiz.

Caner Taslaman gibilerin İdrar Tedavisi Hadisini inkar etmek için şekilden şekile girmelerini bütün dünyada kimsenin takmadığını idrardan üretilen ilaçlar da ispat ediyor.

18

CANER TARLAMAN’A SON SÖZLERİM

Bay Caner Taslaman güya deve sütü ve idrarı ile tedaviyi anlatan Hadis’i aklınca çürüttü.

Aslında çürüttüğü Hadis değil kendi insanlığı idi.

İnkar, tahrif, ihanet, yalan, iftira, hakaret ve bir de Müslümanlara düşmanlık yaptı.

Delil olarak sunduğu kaynakları tahrif etmekten bile çekinmedi. Onlara çirkin yalanlar ekledi.

Bir tek Hadisi inkar için yaptıkları onun bir ilim adamı değil ilim düşmanı olduğunu ortaya koyuyor.

Ona diplomanı yırt, ilkokula tekrar başla. İlim adamlığı ile ilim düşmanlığını birbirinden ayıramıyorsun demek yanlış mı olur acaba?

İNKARCILARIN AKİBETLERİ

Bu inkarcılardan o kadar canım yandı ki, onlara hep “Allah sizi ıslah etsin” diyorum. Ondan sonra da bu “ıslah etsin” sözümün gereğini Allah Teâlâ, sırf ihanetlerinden dolayı onları deve idrarı, başka hayvanların veya kendi idrarlarını içerek tedavi olma mecburiyetinde bırakır diye de hayıflanmıyor değilim.

Ben onların yanlış yolda olduklarını her söylememde, ya hakarete uğruyorum, ya da sözlerim hiç dikkate alınmıyor. Ancak kavgamın bir nefis kavgası değil, iman kavgası olduğunu da bilmelerini istiyorum.

Bu sözler benimse, karar onlarındır. Onlar dinimle savaştıkları ve insanlarımın imanlarını çalmaya çalıştıkları müddetçe ben de onların tepesinde olacağım.

Sadece mezara kadar değil, mizana kadar savaş diyorum. Tevbe etmezlerse, mezarda bittiği sanılacak olan kavgamızın rövanşı Kıyamet Günü yapılacaktır.

İnşaallah tevbe ederler!..

Muhammed Mücahid Okcu

 

KAYNAKLAR

[1] Buharî, Vudu, 66; Tıp, 5- 6; Diyat, 22; Müslim, Kasame, 9-11; Ahmed b. Hanbel III/107,163; Ebu Davud, Hudud,3; Tirmizi, Taharet, 55, Nesaî, Tahrimu’d-dem, 8-9.

[2] Ibn Kayyım, Zadu’l-Mead, cild 4, sayfa 47, 48.

[3] David F. Putnam, Composition and Concentrative Properties of Human Urine, NASA Contractor Report, Temmuz 1971. Rapor için bakınız;
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710023044.pdf

[4] Harald W. Tietze, Urine The Holy Water, Harald W. Tietze Publishing: 2003, 3rd edition (3. baskı. 1. baskı: 1996), P/L, Australia, sayfa 15.

[5] Harald W. Tietze, Urine The Holy Water, Harald W. Tietze Publishing: 2003, 3rd edition (3. baskı. 1. baskı: 1996), P/L, Australia, sayfa 44.

[6] Dr. Johann Abele, Die Eigenharnbehandlung-Erfahrungen und Beobachtungen, (Idrar Terapisi-Deneyler ve Gözlemler), Haug-Verlag, 1995.

[7] Dr. B.D. Sharma, Holistic Health Healing & Astrosciences (An International Sourcebook), Holistic Health & Healing in 21st Century, cild 2, B. Jain Publishers: 2003, sayfa 279.

[8] Almanya’da faaliyet gösteren “Sağlık Merkezi” isimli kuruluşun internet sitesi için bakınız; https://www.zentrum-der-gesundheit.de/eigenurintherapie.html