Var Mı?

var-mi-siir-800x400

VAR MI?

Geldik bu dünyaya ağlaya güle,
Gelip de ebedi kalanlar var mı?
Ölecektir bir gün Azrail bile,
Gidip de bir daha gelenler var mı?

İhanet üst üste bir duvar olmuş,
Gardaş gardaşına hep kıyar olmuş,
İman, ahlak, namus tarumar olmuş,
Gidişattan memnun kalanlar var mı?

Gurbete yılları verdim ne çare!
İhanet ve zulüm gördüm ne çare!
Vatanı tarumar buldum ne çare!
Ateşi içimde görenler var mı?

Üretilen herbir malda ihanet,
Yapan, inşa eden canda ihanet,
Südü bozuk amir, kulda ihanet,
Emanete sadık kalanlar var mı?

İnananlar dalmış kör rehavete,
İnsanlık yerini kor ihanete,
Ne kaldı bilinmez şu kıyamete,
Mahşerinden emin olanlar var mı?

Onlarca ülke var giderim amma,
Her yerde günü gün ederim amma,
Gurbette yaşamak kaderim amma,
Vatanı benden çok sevenler var mı?

19 Temmuz 2018
Muhammed Mücahid Okcu