Pazartesi, Temmuz 22, 2024
Ana SayfaGenelİRAN KABE’Yİ YIKMAK, RASÛLULLAH (S.A.V.)'iN NAAŞINI ÇALMAK İSTİYOR!

İRAN KABE’Yİ YIKMAK, RASÛLULLAH (S.A.V.)’iN NAAŞINI ÇALMAK İSTİYOR!

İlk defa bir videonun çözümünü bir makale olarak yayınlayacağım.

Bu videoda iki milyar Müslümanın, hatta üzerinde konuşulan kitapların içindekileri Şii mollaların dışında hiçbir Şiinin bilmediği konular var. Dahası İslam düşmanı bir Şii itikadı var. İslam düşmanı, peygamber düşmanı, Kabe, Mekke, Medine, İstanbul düşmanı bir itikadın özeti var.

Bu yazının sonunda adı geçen videonun linkini bulacaksınız.

Öyle ise Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur ‘u dinleyelim.

“Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Hoş geldiniz, bu videonun başlığı:

Saadet Partisi; ne Türk, ne de İslamî, o, İranlı bir parti.

Saadet Partili gençlerden tanıdıklarınıza,bu videoyu göndermenizi rica ediyorum.

Korkarım ki İran istihbaratı, bu gençleri kadın ve cinsellik yoluyla ele geçirecek. İran’a giden pek çok Mısırlı’yı İran istihbaratı otellerde ağırladı, her gün başka bir kadın getirip muta nikahı adı altında zina yaptırdı. Tabi İslam’da muta nikahı yok, bu düpedüz pezevenklik, ama İran istihbaratı bu yolla çok Mısırlı ve Arap şahsiyeti ağına düşürdü.

İran istihbaratının Saadet Partili gençleri de bu şekilde kendilerine bağlamalarından korkarım. Onlarda her şey helaldir.

Bu videonun sebebi de pek çok kişinin bana sordu ki:

Nasıl olur da Saadet Partisinin sakallı başkanı bu insanlarla yan yana olabilir? Bunlar ki, PKK partisine yardım ediyorlar. Esasen Köminist Taşnak Ermeni Partisi “Nasıl burada durabildi” diyorlar? Çünkü aslında o, İran taraftarı bir parti.

Buyurun başlayalım ve delilleri görelim.

Bakın burada Saadet Partisi başkanı, kendisi İran’ın daimi misafiri. Bu da İran Humeyni devriminin şimdiki mürşidi Ali Hamaney. Ve bunun rehberliğindeki İran, 3 milyon Müslümanı öldürdü. Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan’da sırada Türkiye var. Fas, Cezayir ve Somali’de de yapmak istiyorlar.

Biz Arapça konuşan Müslümanlar İran’ın yaptıklarını biliyoruz, ama Türkler, dil duvarı sebebiyle, İran’ın iç yüzünü ve İslam alemindeki suçlarını öğrenemiyorlar.

Burada Saadet Partisi başkanı İran devriminin 43. Yılını kutluyor.

Burada da Kasım Süleymanı öldürüldüğünde Twitter hesabından yazmış ki:

“İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman’nin, Bağdat’ta amerika’nın menfur hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim.”

Kasım Süleymani’nin bütün hayatı Suriye ve Irak’ta Müslüman katletmekten ibaretti. Onu ABD’nin öldürmesi, onun haklı olduğu anlamına gelmez.

ABD ve Rusya, Ukrayna’da savaşıyorlar. Bu durumada Rusya iyi, Putin de (r.a.) mı oluyor?

Hayır!

Kendi aralarında savaşan hırsızlar sadece.

Burada da “Kasım Süleymani şehit” diyor. Kasım Süleymani ateşin en derin yerinde. Bunun anlamı, karşımıza İran’dan yönetilen bir parti var. Bunun Türkiye partisi olması mümkün değil. Çünkü bütün İran milisleri, Suriye ve Irak’ta Türk askerine karşı savaşıyor.

Sen ne yapıyorsun? Şu durumda senin ne Türkiye ile, ne de İslam ile bağın kalmıyor.

İran Suriye’de 2000 cami yıktı. 10 milyon Müslümanı evinden etti. 1 milyon Suriyeli Müslümanı öldürdü. Türkiye’ye 3 milyon Suriyeli mülteci geldiyse, bunun sebebi İran’dır.

İran akidesi, İslam’ı içten yıkmak üzere kurulmuş bir Mecusi akidesi “Müslümanları öldürmeliyiz ki, Mehdi gelsin” diye kılıf uydurmuşlar.

Biliyorsunuz İran akidesi, “12 imam var” fikrini temel alır. Yahudilikteki 12 kabile gibi.

12 imamın birincisi, Hz. Ali (r.a.) sonuncusu Mehdi adında biri. Tabi Hz. Ali (r.a.) bütün bu hurafelerden beri.

Diyorlar ki, “Mehdi yer altına indi” Bu da indiği mağara koridoruymuş. Irak’ta, gerçek bir foto yani. Irak’tan girmiş, yer altından İran’daki Kum’a gitmiş, orada saklanıyormuş.

Kum’da bir kuyu var, ona da bir video yaparız inşaallah.

Mehdi’ye mektup göndermek isterseniz Mollalar mektubu iple aşağı gönderiyor. Mehdi o kuyunun altında saklanıyormuş. Tabi Mollalar bu hizmeti, belli bir ücret mukabili görüyorlar.

Diyorlar ki, “Bu Mehdi çıkacak, Müslümanları ve Kur’an hafızlarını öldürecek, Kabe’yi Medine’yi ve camileri yıkacak, hamile kadınların karınlarını yaracak ve İstanbul’u ya da Konstantiniyye’yi fethedecek”

Çünkü onların nazarında kafir toprağı

Gelin başlayalım ve öğrenelim.

Bu kitabın adı Biharul Envar

Çok ciltli bir ansiklopedi şeklinde önemli Şii kitaplarının toplanmış hali. Biz Sünni Müslümanlarda 6 hadis kitabı olduğu gibi Sahih-i Buhari, Sünen-i Müslim vs.

Biharul Envar da Şii kitaplarının toplanmış hali ve bu birleştirme işini Safevi Şah İsmail yaptırdı.

Kendisini Anadolu’daki Müslümanlara yaptığı katliamlardan biliyoruz ve toplanan kitaplar da Büveyhiler devleti tarafından yazdırılmıştı.

İran’daki Büveyhoğulları bu devleti kurdu. Bunlar da Fars devletinin son kisrası Yezdecar’ın torunları. Hz. Ömer (r.a.) devletini yıkmıştı. Hz. Osman (r.a.) zamanında da öldürüldü.

Bunlar Mecusi dinini Hz Ali’ye tâbi Şii İslam adı altında devam ettirdiler. Hakikatte Hz. Ali’ye de düşmanlar

Gelin bakalım bekledikleri Mehdi neler yapacakmış?

Herhangi bir Şii camisine girsen bütün konu, Mehdi ve onun gelmesini istemek üzerine döner.

Müslümanları öldürelim, Mehdi gelsin

Mekke ve Medine’yi işgal edelim, Mehdi gelsin

İstanbul’u Hıristiyanlara teslim edelim Mehdi gelsin

Bu Biharul Encar 53. Cüz,

Kum’da okutulan orijinal nüshası yani

28. Bab Mehdi çıkınca olacaklar

Bu iftiraları da Caferi Sadık’a yüklemişler, kendisi bu yalanlardan beridir.

Bu mezhebin kurucusu, Kuleyni adında İran’da yaşamış bir Farslı Mecusi. Caferi.Sadık’ı hiç görmedi, Caferi Sadık Medine’de idi. O ise, Tahran bölgesindeki Rey’de idi. Artı aralarında 150 sene var.

Yalanlarını tanınmış ve sevilen birine bağlamış ki, güven kazansın

Birisi Caferi Sadık’a sormuş ki, “Mehdi eve (Kabe’ye) ne yapacak?”

Dedi ki “Yıkacak, sadece temelleri kalacak (yani Kabe’yi yıkacak.)”

İnsanlar için ilk yapılan ev, Mekke’deki Kabe’dir. Sonra Mekke, Medine, Irak ve diğer bölgelerdeki zalimlerin eserlerini yıkacak

Biharul Envar, 52. cüz, sayfa 408

Caferi Sadık demiş ki:

Mehdi gelince Kabe’yi yıkacak, ta ki aslına döndürsün. Rasûl’ün (s.a.v.) mescidini temellerine kadar yıkacak (Mescid-i Nebevi). Ve Kabe’yi yerine dikecek.”

59. hadiste, Mehdi’nin yeni bir din ile geleceğini söylüyor.

Ebu Abdillah sav (Caferi Sadık) dedi ki:

“Mehdi var olandan başka bir emir (din) ile gelir.”

Yani İslam’dan başka bir emir ile gelecek, bu ilerleyen hadislerde açıklanacak

Yine Biharul Envar, 52. cüz, sayfa 412

Burada Mehdi’nin katliamlar yapacağından bahsediyor.

Diyor ki:

Mehdi gelince, Kureyş’ten 500 kişinin boynunu vuracak. Sonra böyle 500’er kişi şeklinde 6 defa idam uygulanacak. Adam sadece katliam için gelecek yani.

Mekke’de yapılacak bu katliamlar tekrar yazılmış: Mehdi gelince Kabe’yi yıkıp esas yerine yapacak (neresiyse?)

81. hadis:

“Mehdi a.s. yeni bir emir (din) ile gelir.”

Tıpkı Rasûl’ün s.a.v. İslam’ın başında yeni bir emir (din) ile geldiği gibi yeni bir din ile gelecekmiş. Rasûl’ün s.a.v. yeni bir din ile geldiği gibi.

Şimdi bu İslam akidesi mi?

Yine 82. Babta diyor ki:

“Mehdi gelince, insanlar arasında Davud’un hükmüyle hükmedecek”

Neden İslam’ın değil de Davud (a.s.)’ın hükmüyle hükmediyorsun? Davud (a.s.) Yahudilere gelmiş bir peygamber. Bunlar İslam dini mi Yahudi dini mi?

Kur’an, Sünnet, Rasûl nerede kaldı? Davud (a.s.)’ın hükmü ne alaka, zamanında Yahudilere gelmiş bir hüküm. Bakın şu hale!

84. bapta yine Caferi Sadık ağzından:

“Mehdi çıkınca, Kufe’ye gidecek ve orada 4 camiyi yıkacak ve yeryüzünde ne kadar cami varsa, hepsini yıkacak.”

Yani Kufe’nin bütün camilerini yıkacak. Bu İran milislerindeki cami yıkma aşkını da açıklıyor. Hem “Müslümanız!” deyip hem Suriye ve Yemen camilerini yıkıyorlar.

“Ve enkazını toplayacak.”

Sonra diyor ki “Konstantiniyye’yi fetheder.”

İstanbul’u kastediyor. Tabi şu anda Konstantiniyye fethedilmiş durumda. Osmanlı sultanı Fatih Sultan Medmed liderliğindeki sünnî Müslümanlar fethetti.

Ve Osmanlı sultanları -Allah onlara rahmet eylesin- oğullarına Beyazıd (Ebu Yezid) adı verirlerdi. (Muaviye’ye ra nispeten)

İstanbul fethi için 3 defa ordu göndermişti. Ve İstanbul fethedildi.

Lakin İran’ın Mecusi anlayışında, Caferi Sadık peygamber gibi. İslam’da son peygamber Rasûl (s.a.v.), ama bu Mecusi itikadında peygamber gibi yetkili 12 imam var.

Peygamber gibi masumlar (günah işlemezler). Hata etmezler ve sözleri de Allah’ın sözü gibidir. Hatta Humeyni bile kendisini Allah’ın ağzı olarak niteliyor. Söylediği -hâşâ- Allah’ın sözü gibi yani.

Sonra Ruhullah sıfatı, Rasûl (s.a.v.) bile kendisine Allah’ın ruhu demedi, ama İran devrim lideri Humeyni, kendisine Allah’dan bile yüksek makam verdi

Diyorlar ki “İstanbul aslında fethedilmedi.”

Bu kitapta daha bir çok böyle hadis var.

Kitap dediğimde, onlar için önemli olan kitapların birleşmiş hali

Kur’an’ı merci olarak kabul etmiyorlar

İran mollaları “Kur’an tahrif edildi” diyorlar.

“Fatıma Mushafı” adında başka bir Kur’an varmış

O da Mehdi ile beraber yer altındaymış

“Fatıma Mushafı şöyle diyor” diyorlar. Çıkarın gösterin. Olay tamamen aldatmaca.

Bütün Mollalar İran vatandaşı. Pakistan’da 35 milyon Şii var. Bir Ruhullah ya da Ayetullah çıkaramıyorlar. Ne Irak’ın, ne Azerbaycan’ın, ne Lübnan’ın, ne de Suriye’nin kendi Ayetullah’ı var. Sadece İranlı olabilir, ta ki millet oraya bağlansın. Kum merkezli bir örgüt bu. Hem de gizli bir örgüt takip ediyorsun, ama seni kimin yönettiği belli değil, adeta mason örgütü

Kur’an’ı, sünneti unut. Biz senden namazı da düşürürüz, zinayı da helal ederiz.

Neler var daha. Anlatsak video uzayacak.

Mesela hiç namaz kılmamışsın, ölünce, çocukların mollaya biraz para veriyor, molla Namaz kılma, içki iç, o seni affettirir. Her gün bir kadınla zina et, pezavanklik adına da muta nikahı diyorlar.

Namaz borcunu siliyor.

Her harama yeni bir isim verip helal saymışlar. Porno film dini

Bu da temel bir Şii kitabı, Vafi

Yine bu da Büveyhiler döneminde yazılmış

Bütün bu kitaplar Müslümanlarla savaşan devletlerde basılmış.

Büveyhiler devleti, Müslüman Kürt, türk ve Arapları öldürmüş.

Daha önce bu konuda video yaptım

“Sabır Meşhur Caferi Mezhebi” yazın çıkar.

Tarihlerini ve neden Hz. Ali’nin ağzından “Kürtleri, Türkleri, Arapları, Pakistanlıları kesin” diye hadisler yazdıklarını anlattım.

Neysa, Vafi kitabına dönelim.

Sayfa 1447’de: (Büyüttüm) şuradaki rakam 14502

Hazreti Ali (r.a.) demiş ki (yalan tabii):

“Ey Kufe ehli, Hacerül Esved Kufe’ye taşınacak ve orası benim soyumdan gelecek olan Mehdi’nin ve bütün mü’minlerin mescidi olacak”

Yani Hacerül Esved Kabe’den Kufe’ye nakledilecek. Tabii bunun için önce Kabe yıkılacak.

Karamita Şiileri Doğu arabistan’da devlet kurdular, Zinayı içkiyi vs. helal ettiler. Büveyhiler Karamita akidesini aynen aldı, ama Hz. Ali dedi ki falan diyerek İslamî bir şekil verdiler.

Karamitalar da Yahudi idiler ve devlet kurdular, ama “Hz. Ali’nin torunuyuz” dediler.

Birinin nesli meçhul ya da şüpheli ise, hemen kendisini meşhur bir yere bağlar. Hz. Ali meşhur idi, soylarını ona bağladılar.

Biharul Envar 52. Cüz sayfa 426’da

144 rakamından okuyoruz.

Caferi Sadık demiş ki:

“Mehdi dünyanın her tarafına adam gönderir. Der ki akibetin avucunda, yani avucuna bak, karşındakini beğenmediysen öldür gitsin.”

Kur’an-Sünnet ölçüsüne falan gerek yok.

“Avucuna bak ve gördüğünle amel et” der.

Ve yine Konstantiniyye fethine dönüyor.

“Konstantiniyye’ye ordu gönderir” diyor.

Başka bir yerde daha ayrıntılı su üzerinde yürüyecekler vs. diyor.

Tabii Fatih Sultan Mehmed ve ordusu su üzerinde falan yürümediği için bunların gözünde Konstantiniyye henüz fethedilmedi.

Ve “Konstantiniyye’ye girince Rumlara dokunmayacağız” diyor. Ve Müslümanlar kesilecekler.

Bu kitapta “Rahman’ın Nefesi Selman’ın Faziletlerinde” (Selman-ı Farisi) bölümünde. bakın ne diyor.

Burası 2. Bap, sayfa 130

Caferi Sadık demiş ki:

“Araplara karşı tedbirli olun!”

Arapların hepsini kafir görüyorlar. Halbuki Caferi Sadık vs. Hepsi Arap, ama işte bu İran’ın içindeki Mecusi kini. Çünkü hiç unutmadılar ki, onların Sasani devletini ilk Müüslümanlar yıktı ve onlar da Arap idi.

“Araplara dikkat edin, onlarda kötü haber var. Mehdi çıkınca Araplar’dan hiçbiri onu desteklemeyecek.”

Buradan Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan araplarına sesleniyorum. Sizin akibetiniz de katliam. Bu din Mecusi Fars ırkçılığı üzerine kurulmuş. Sizi içlerine almayacaklar. Bahreyn’e bakın, ibret alın.

Biharul Envar 52. Cüz sayfa 140

Bakın Mehdi neler yapacakmış?

“Erkekleri öldürüp hamile kadınların karınlarını yaracak”

Hamile kadınların bile karınlarını yaracak

“Ve mızrak ile haç taşıyacak.”

Bu Mehdi Hıristiyan anlaşılan.

Bu da Kafi kitapları

Mecusi Kuleyni yazmış.

6-7 cüz cildi, 12274 nolu madde

Caferi Sadık demiş ki:

“Allah Rasûl’ü rahmet olarak gönderdi. Mehdi’yi ise nıkmet (bela, ceza) olarak gönderecek”

Mehdi mi, şer mi, şeytan mı, ne olduğu belli değil…

“12. İmamnı Tarihi” kitabı sayfa 397

6 bentte diyor ki:

Caferi Sadık demiş ki:

“Mehdi gelince Hüseyin’in katillerinin oğullarını babalarının cinayeti sebebiyle öldürür.”

Yemen Müslümanlarını da “Babaları Hüseyin’i öldürdü” diyerek öldürüyorlar. Bunlar Yemenli, Iraklı değil.

Hz. Hüseyin Kerbela’da öldürüldü. Suriye Müslümanlarını da böyle öldürüyorlar.

Bu Kur’an’a zıt. Kur’an “Kimse kimsenin suçunu çekmez” diyor.

Sonra biz Hz. Hüseyin (r.a.)’ı öldürmediğimiz gibi, buna karşıyız da. Ve onu öldürenler cehennemde, hem de onlar Hz. Ali’nin Şiası, eski askerleri.

“12. İmamın Tarihi” kitabı, sayfa 409

61 ve 62. Bentler

“Mehdi gelince 4 mescidi ve yolu üzerindeki bütün mescidleri yıkacak”

Gördüğü her mescidi yıkacak yani

“Sonra Daskara’ya gidecek ve hepsini öldürecek, bir kişi bile bırakmayacak.

“Sonra Konstantiniyye’ye gidecek.”

Aynı konu burada da var.

“12. İmamın Tarihi” kitabı, 53. Cüz, sayfa 314

(Kitap Biharul envar imiş. Özür dilerim)

Caferi Sadık bana dedi ki:

“Mehdi gelince, Hümeyra’yı (Hz. Aişe) mezardan çıkarıp had sopası vuracak.”

Hayal edin. Hz Aişe’nin mezarını açmayı hedefe koymuşlar, facirliğe bak İran’ın hedeflerinden biri de, Rasûl’ün (s.a.v.) kabrini açmak.

Biliyorsunuz İran akidesinde Velayet El Fakih olayı var. Nedir bu Fakih ve onun velisi (temsilcisi) olayı? Fakih dedikleri bu Şii alimi, Mecusi alimi, yani Mehdi’nin vekili oluyor.

Bu Mehdi sonra gelecekmiş. Onlara göre bu Mehdi var, ama yer altında saklanıyor O gelene kadar da islere İran’ın mürşidi (dini lideri) bakıyor. Eskiden Humeyni idi.

Hurafe, ama problem hurafe olması değil, sıkıntı katliam için uydurulmuş olması

İran’ın nihai hedefi Kabe’yi, Mekke, Medine’yi işgal etmek ve yıkmak ve Rasul’ün (s.a.v.) kabrini açmak

Arap, Türk, Kürt Müslümanları da katletmek

Daha önceki bir videomda bu Mecusi dininin kurucusu Kuleyni’nin Müslüman Arap, Türk ve Kürtlerden neden nefret ettiğini anlatmıştım. Videonun sonuna koyarım.

Gelin arkadaşlar, bu internetteki Şii kütüphanesi

Biharul Envar, 22. Cüz sayfa 242

8 nolu yerden okuyorum, İlel Eşşerai

İlel Eşşerai adında bir kitapları var, Kum’da okutuluyor.

İlel Eşşerai, Maciluye’den, o da amcasından… Bu dinin kaynaklarını yazanların hepsi Farslı. Bir Arap, Türk ya da Kürt bulamazsın içlerinde. Çünkü Mecusi Fars milliyetçiliği için din yapmışlar.

Fars milleti Sünnî Müslüman oldu, ama bütün Farslar Müslüman olmadı. Tıpkı Mısırlıların çoğu Müslüman olup bir kısmının Hıristiyanların kalması gibi.İşte bu kalanlar, İslam harici bir din uydurdular.

İlel Eşşerai kitabı var.

O da Caferi Sadık’tan nakletmiş

Tabi -hâşâ- bunu söylemez, ama yazılana göre demiş ki:

“Mehdi çıkınca, Hümeyra’yı (Hz. Aişe) mezardan çıkarıp had sopası vurur.”

Sonra yine böyle hurafeler.

Mesela “Hz. Ali korkak ve deyyustu” diyorlar hâşâ.

Hz. Ali nasıl böyle olabilir?

“Ömer karısı Hz. Fatıma’yı dövdü de Ali korkusundan sadece seyretti” diyorlar.

Nerede kaldı Hz. Ali’nin kahraman cesareti? Araplar bunu kaif ken bile kabul etmezdi, Müslüman iken mi kabul edecek?

Bu Mecusilerin Şii kitabı diye. Hz. Ali, Hasan, Hüseyin için yazdıklarına özel bir bölüm yapsak utanırsınız.

Görürsünüz ki, bu İran mollaları Rasûl’ün Ehl-i Beyti’nden ve Hz Aliş’nin zürriyetinden en çok nefret eden insanlardır. Ve bu arada Hz Ali’nin zürriyeti Ehl-i Beyt’ten değil

Kur’an-ı Kerim, Ehl-i Beyt ifadesini zürriyetten farklı anlamda kullanmış.

Google’a “zürriyet kelimesinin geçtiği ayetler” yazıp bakın. “Torunlar” anlamında kulanılıyor. Ev halkı anlamında değil.

Suriye’de yıktıkları camilere bir örnek.

“Mehdi’nin gelmesi için yıkmalıyız” diyorlar. Çünkü Mehdi de yer altından çıkınca bunu yapacak

“Mehdi gelince Yahudi şeriatıyla hükmedecek” dediklerini söylemiştim. Yani aslında Siyonizm’in İran’daki kolu.

Mehdi’nin bunlarda pek çok adı var. Bunlardan biri de “Hısrı Mecus.” “Mecusi İlahı” anlamında.

Bu din İslam mı, yoksa Mecusîlik mi? Bakın arkasında Zerdüşt güneşi var

Nevruz Bayramını ateşten atlamayı vs. diriltme çalışmaları da bunlara ait. Çünkü Nevruz Mecusî yılbaşı. Sen bir Müslüman olarak Mecusî’nin yılbaşını nasıl kutlarsın? Şeran haram.

Dikkat ederseniz ABD, Müslüman Kürtlere bayrak çizince İslam’ın simgesi olan Hilal koymadı. Kürtler Müslüman, hilal koysana, neden koymuyorsun? Lakin hayır, güneş ve ateş koydular. Çünkü Müslüman Kürtleri İslam’dan çıkartmak istiyorlar. O yüzden Selahaddin Eyyubi tarihin tozlu sayfalarına terkedilmiş. Bu Mecusîler ve köminist Ermeniler ondan çok nefret ederler.

Aynı plan Suud için de işliyor, ama Suud alimleri Müslüman arapları bu Mecusî tehlikesi hakkında büyük oranda aydınlattılar.

Mecusî İlahı ya da Mehdilerinin Davud (a.s.)’ın tesbihatı ile hükmedeceğini söylemiştim.

Gelin şimdi Yasser Al Habib’i dinleyelim.

Kabe’nin yıkılmasından ve Rasûl’ün kabrinin açılmasından bahsediyor. Rasûl’ün kabri diyorum çünkü Hz Ebubekir ve Hz Ömer de o kabirde.

“Hicaz’da Şii olan bazı ateşli kardeşler geçen senelerde bana yazıyorlardı ki. Adeta intihar saldırısı tarzında “basalım ve kazalım” diyorlardı. “Bu derece yani. Biliyorsun bizim elimizle Şii olanlar da bizim gibi deli oluyorlar.

Arabistan’da Şii olan Arap kardeşler yazıyorlar ki. “Biz hazırız, yeter ki izin verin, Ebu Bekir, Ömer, Aişe vs. hepsini kazalım çıkaralım.”

Suud’da Şeyh Othman Al Khamis bunlara çok güzel karşı koydu ve bu Mecusî İran planlarını boşa çıkardı.

İran esasen Kabe’yi yıkmak istiyor.

Bu şeytan akidesinin bir parçası. Çünkü hacca gidince şeytanı taşlıyoruz.

Bugün dinsizlik akidesi ve sol dini bütün imkanlarıyla ona karşı duran iki din ile savaşıyor.

İslam ve Hıristiyanlık.

Hıristiyanlığı yendiler ve hakim oldular. Vatikan, solun istediği bütün fetvaları veriyor.

Kürtaj, uyuşturucu vs. her şeyi helal etti.

Ayakta kalan ve savaşa devam eden tek din İslam. İslam’ı kökünden sökmek istiyorlar.

İran’ın nihari hedefi Mekke ve Medine’ye ulaşıp Kabe’yi yıkmak ve Rasul’ün (s.a.v.) kabrini açmak.

İran, ABD ile ittifak edip (anlatırız bunu) Irak’ı işgal etti, yıktı, yaklaşık 2 milyon Sünnî Müslümanı Irak’tan kovdu, çoğunu da kesti. Irak’ta Aişe adındaki çocukları İran milisleri kesiyordu. Sadece ismi Aişe olduğu için.

İran’ın Suriye halkına yaptığı katliamları zaten seyrediyoruz. Yemen ona keza…

Bugün itibariyle İran 4 ülkeyi tam kontrolüne aldı. Kuveyt, Suud, Katar, Bahreyn, BAE ve Umman’da da sıkıntı çıkartmaya çalışıyor. İran, Ürdün’de ne yaptı biliyor musunuz?

Ürdün kralına dediler ki:

“Üdün’de Roma’ya karşı Mute Savaşı’nda şehit olmuş Cafe b. Ebu Talip (r.a.) var. “Caferi Tayyar.” Biz oraya Caferi Sadık makamı yapalım da biziim Şiiler gelip gitsin” dediler.

Ürdün kralı reddetti.

İran, Irak başbakanı Mustafa El Kazımî’yi görevlendirdi.

(Ürdün’e petrol Irak’tan geliyor.)

Mustafa El Kazımî de krala gelip,

“İmamlar burayı istiyorlar, yoksa senin petrolünü kesmek zorunda kalacağım” dedi.

Ürdün kralı, makam yapılmasına mecburen razı oldu. İranlılar kafile halinde gelmeye başladılar.

Ürdünlüler de biliyorsunuz güçlü Müslüman bir halk, kabile kültürünü korumuşlar, özleri bozulmamış asil insanlar. İran kafileleri alışkın oldukları pislikleri orada da yapmaya başladılar.

Hırsızlık, zina, muta nikahı vs. Arap kabileleri bu işleri kabul etmez.

“Biz bu pis işlere Ürdün’de izin vermeyiz” dediler ve kabileler otobüsleri durdurup “bir daha buraya gelmeyeceksiniz” dediler.

Ürdün kralı da İran’ı aradı. “Vallahi bunlar beni de dinlemez, kusura bakmayın” dedi.

Böylece bu iş durdu.

Neyse.

İran’ın büyük hedefi olan Mekke’yi vurmanın önünde Türkiye engeli var. O yüzden önce türkiye’yi yıkma kararı aldılar. İran Türkiye’de din vs. adı altında çok müesseseler kurdu.

Türkiye’de yanlış anlaşılan bir kurumu da kullandılar. O kurum laiklik. Hemen “laiklik izin vermez” deniyor. Laikliğin bir kitabı var mı?

Benim laiklikten anladığım: Laiklik “İran’ın elini kes, Türkiye’de hiçbir İran nüfuzu olmasın” diyor.

Türkiye anayasası, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermez.

İran davetçi adı altında casuslarını ve istihbaratçılarını sokuyorsa, sen de “Din özgürlüğü var” diye tutuklamıyorsan, bu yanlış. Tutukla bir daha da salma.

Sen laikliği Fransa’dan almışsın.

Fransa’da Macron “Fransız laikliği, dünyaya Hıristiyanlığı yaymaktır” diyor.

Öyle ise, Türkiye laikliği de “Dünyaya İslam’ı yaymak” olsun.

Garip bir iş.

Google’a “Macron ve Hıristiyanlık” yazın da okuyun.

Youtube’a “Sabır Meşhur, Macron ve Hıristiyanlık” yazın

Madem Fransa’yı taklit ediyoruz, laikliğin tefsirini de Fransa’dan alalım. Laikliğin tefsirini nereden getirmişler ben de şaşırıyorum. Bunun bir kitabı varsa, söyleyin de öğrenelim. Fransız’ın, İngiliz’in arkasından yürüyeceğimize Müslüman Türk’ün arkasından yürürüz. 1000 kere daha iyi.

Bakın bunlar da Türkiye’de başlamış İran faaliyetleri.

Şimdi Türk gençlerine sesleniyorum: Bu iş Kur’an’da da başka yerde de  .Bunu yapanlar “Hüseyin’e ihanet ettik” fikriyle yapıyor.

Şiiler’de Tevbekarlar ordusu var. Onlar “Biz Hüseyin’e ihanet ettik” diyorlar, ama siz Türksünüz. Siz Hüseyin’e ihanet falan etmediniz. Siz o zamanlar Irak’ta değildiniz. Kerbela’da hiç Türk yoktu, ne dedelerin, ne de sen. Senin bu işle alakan ne?

Hz Hüseyin öldürüldü, ama Hz Ali de öldürüldü, o ondan daha iyi. Hz Osman, Hz Ali’den iyi, o da öldürüldü. Hz Ömer, Hz Osman’dan (r.a.) daha iyi, o da öldürüldü. Neden sadece Hüseyin bir düşünsenize

Çok garip bir hal

Hz Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman ülkeler fethetmişler Onlara hiç taziye yapılmıyor, intikamları alınmıyor.Neden sadece Hz Hüseyin?

İslam Tarihi boyunca Hz Hüseyin’den az ya da çok önemli pek çok kişi öldürülmüş. Neden sadece Hüseyin? Çünkü Müslüman öldürmek istiyorlar.

Mecusî Fars rivayeti diyor ki:

“Hz Hüseyin Fars prensesi Şah Zenan ile evlenmiş ve bütün Şii imamları Şah Zenan soyundan gelmiş”

O yüzden Hz. Hasan soyundan bir tek Şii imamı yoktur. Hz Hasanın suçu ne?

Her neyse!

Bu gence diyorlar ki

“Sen ateşe gireceksin. Cennete girmen için Sünnî Müslüman öldürmen lazım.”

Tehlikeye bakın, bu askeri bir örgüt.

Bakın bu Irak’ta İran’a bağlı silahlı Haşdi Şabi milis lideri Kays Haz Ali Müslüman Türk ve Arapların öldürülmesi gerektiğinden bahsediyor, dinleyelim.

“Açık konuşuyorum. Komşumuz olacak bu devletler; Türkiye, Suud, Katar, BAE, Ürdün hayatları boyunca bir tek hayırlı işte birleşmediler, ama 1400 sene önce Darunnedve’de Rasûl’ü öldürmek için birleştiler. O zamankiler de (kafirler) bunların temsilcileriydiler. İkinci defa da Irak’a karşı birleştiler ve komploları devam ediyor.

Ama nasıl ki o zaman Hz Ali’nin kılıcı vardıysa, şimdi de Hz Ali’nin kılıcı Haşdi Şabi var.”

Türkler, Rasul (sçaçvç) zamanında Müslüman da değildi, kafirlerle beraber de değildi. Lakin bunların akidesine göre, bütün Müslümanların öldürülmesi gerekiyor.

Bu da Lübnanlı bir Gazeteci. Özgür ABD kanalında çalışıyordu. ABD’li yetkililerle görüşünce, Lübnan’daki İran faaliyetinden yakınmış.

Onlar da “İran bizim ortağımız, Sünnî Müslümanları düşürmek ve katletmekte kullandığımız el” demişler.

Gelin dediklerini dinleyelim (Sunucu ile Lübnanlı gazetecini konuşması)

  • Sıradaki videoda, sizin bir öngörünüz var.
  • ABD, İsrail ve Şii İttifakı’ndan bahsediyorsunuz.
  • “Bölge azınlıkların ittifakına doğru gidiyor. Yahudi, Şii ve diğer Arap azınlıkları, Bu 3 kısım şimdi çalışıyorlar. Bu üçü, geleceğin en az 50-100 yıllık Orta Doğusunu şekillendirecekler. ABD canavarı, bölgedeki en güçlü ortağı olan Şii ile tam birleşecek.”
  • Bu tehlikeli sözü 8 sene önce söylediniz.
  • Evet, 8 sene oldu.
  • Ne demek istediniz?
  • Demek istediğim, hepsi yalancı. İsrail ortağı Şiileri kullanacak. Şimdiki sözümü gelecekte anlayacaksın. Yarın ABD, İsrail ve Şiiler birleşip suriye’de Esed’in yanına gidip Sünnîlere karşı savaşacaklar. .Burada diinden anlatmıyorum. Yarın bölgedeki azınlıkların nasıl birleştiklerini göreceksin.En büyük yalanların gerçeği anlaşılacak. İsrail ve İran’ın arasında savaş olmadığı, Fars ve Yahudi’nin 1200 seneden fazladır ortak oldukları ve İsrail’in İran’ı vurmadığı görülecek. Bana sadece 2008’de Hacı laakaplı İmad Mugniye Şam’da suikastle öldürüldüğünde İran’ın ne yaptığını söyle. Komutan Kasım Süleymani, suikastle öldürüldüğünde ne yaptıklarını söyle.”

Hiçbir şey yapmadılar.

Gelin bir de İran’ın içinden bir itiraf dinleyelim. Rafsancani’nin kızı diyor ki:

“Biz İran İsrail’den daha kötüyüz. Biz İsrail’in öldürdüğünden çok daha fazla Müslüman öldürdük.

Dünyadaki herkesten, hatta Pehlevi rejiminden bile daha günahkarız. İsrail’e, Şah’a kötü diyecek yüzümüz kalmadı. Çünkü hepsini geçtik. Bölgede hiçbirinin sebep olmadığı belalara sebep olduk. ABD ve İsrail’den bahsedildiği için bunları söylüyorum.

Sadece Suriye’de öldürülenler… Bak sadece ölüleri söylüyorum, mültecileri ve yıkılan ülkeyi değil. Sadece Suriye’de 500 binden fazla ölüme sebep olduk.

Yemen harbi de 7 senedir devam ediyor. Orada ölen Müslümanlar da bizim yüzümüzden…

İsrail’in öldürdüğü bütün Filistinlileri toplasan 100 veya 200 bini geçmez. Biz İsrail’den çok çok daha fazla Müslüman öldürdük.

İran’ı takip edenler bilir, yönetime karşı şiddetli bir öfke var.”

İnsanlar İslam’dan nefret etmiş durumda. Çünkü her pisliklerini “İslam böyle diyor” diye örtüyorlar. Gençler dinsizliğe gidiyor, bozulma ve eşcinsellik artıyor. İran’da durum felaket yani.

Rafsancani’nin kızı da bu sebepten öfkeli zaten.

Bitirirken, Allah Osmanlı Sultanı Sultan Selim’e rahmet eylesin.

Bu Mecusî akidesinin kökünü söktü. İslam alemini, Rasul’ün kabrini, Kabe’yi, Mekke ve Medine’yi kurtardı.

Ama biz cahil Müsülümanlar, böyle büyüklerimize hürmet etmiyoruz. Hatta Sultan Selim’in hanımının adı Aişe Hafsa idi, çifte Sünnî yani.

Umarım mevzu anlaşılmıştır.

Burada Rusya müftüsünün hatıratı var.

Komünist devrim olunca Rusya’dan kaçmış. Gelirken İran’a uğramış ve gördüğü işlerden dehşete düşmüş. Orada durup İran mollalarının kitaplarını okumuş, nefretlerini anlamış ve demiş ki

“İran’ın tek düşmanı Müslümanlar!”

Bir de gelip bizim tarihimize sövüyor, bize terihimizden özür diletiyorlar.” (Sabır Meşhur)

Bunlar sadece bir özet. Altını deştikçe daha büyük ihanetler ortaya çıkacaktır. Arkasını bırakacak değiliz. Yalnız Sözde hadis kitabı sayılan ve içinde Kabe’yi bile yıkmayı anlatan bu kitapların Kum kentinde sadece mollalara okutulan baskısını bulabilmektir.

Zaten o baskıları bulduğumuz takdirde İranlıların Müslüman değil, İslam düşmanı ve Sasani imparatorluğunu yeniden kurmayı hayal eden birer Mecusî olduklarını herkese göstermiş oluruz.

Humeyni dahil mollaların hepsinin Abdullah b. Sebe’nin ırkından olduklarını söylersek yanlış olmaz.

Youtube:

Çözümünü yayınladığımız “Saadet Partisi, İran’ın Kabe’yi Yıkma Ve Rasul’ün sav Kabrini Açma Projesine Ortak mı? başlıklı Video

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments