Pazar, Nisan 21, 2024
Ana SayfaGenelİlelü’l Hadis İlmi

İlelü’l Hadis İlmi

“Hadis ilminde illet ilk bakışta sahih görünen hadislerde ancak derin bilgi ve tecrübe sahibi hadis uzmanlarının görebileceği gizli kusur anlamına gelir. Bu tür gizli kusur taşıyan hadislere Muallel veya Ma’lul Hadis denir. İlelü’l-Hadis İlmi hadislerdeki bu tür gizli ve fark edilmesi zor kusurlarla ilgilenen bunları bulmayı ve düzeltmeyi amaçlayan bir ilim dalıdır.

Günümüze ulaşan ilel kitapları en eskisinden itibaren sırasıyla şunlardır:

Ali b. el-Medini: İlelü’l Hadis.

Yahya b. Main’in, et-Tarih ve’l İlel.

Ahmet b. Hanbel, el-İlel ve Ma’rifetü’r- Rical.

Muhammed b. İsa et-Tirmizi, İlelü’s Sağir.

İbn Ebi Hatim er-Razi, İlelül Hadis.

Ali b. Ömer ed-Darakutni, el-İlelü-l Varide fi’l Ehadisi’n-Nebeviyye.

Ebu’l Ferec İbnü’l Cevzi, el-İlelü’l-Mütenahiye fi’l Ehadisi’l Vahiye.”

Muhammed Mücahid Okcu

www.muhammedmucahid.com

Önceki İçerikHadisde Rical İlmi
Sonraki İçerikİhtilafü’l Hadis İlmi
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments