Pazartesi, Temmuz 22, 2024
Ana SayfaGenelHadis İlimleri’nin Sayısı Nedir?

Hadis İlimleri’nin Sayısı Nedir?

Talimat ile inkarcılık yaptıklarını çok iyi bildiğimiz Hadis İnkarcıları hadis ile ilgili ilimlerin sadece adlarını bile sayamazlar. Bu ilimlerin sayısını bile söyleyebileceklerinden emin değiliz. Çünkü onlar sadece elimize aldığımız bir hadisi nasıl inkar ederiz hesabıyla yola çıktıklarından, hadis ilimlerine kafa yoracak zaman bulamazlar. Çünkü maaş aldıkları İslam düşmanı devletler onlara bunu emrederler.

Bunları devamlı anlatacağız.

Biz konumuza dönelim.

HADİS İLİMLERİ’NİN SAYISI

Hakim en Nisaburi ismi ile meşhur olan Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014)’nin Marifetü Ulumi’Hadis isimli kitabında hadis ilimlerinin sayısı elli ikidir.

İbnü s Salah ismi ile meşhur olan Ebû Amr Takıyyüddîn Osmân b. Salâhiddîn Abdirrahmân b. Mûsâ eş-Şehrezûrî (ö. 643/1245) ise, Mukaddime ismiyle meşhur olan hadis ilimleri kitabının başında “Hz. Allah (c.c.) bana hadis ilminin kısımlarına dair bir kitap yazmayı nasip etti’’ diyerek altmış beş konuyu sıralayarak başlamaktadır.

İmam Celaleddin es-Suyuti, (d. Hicri 849 (m.1445) – (ö. Hicri 911 (m.1505), Tedribü’r Ravi isimli eserinde hadis ilimlerinin sayısını doksan üçe çıkarmaktadır.

HADİS İLİMLERİ’NİN ADLARINI SAYSINLAR!

İnkarcılardan bana kim 93 veya 65 yahut 52 hadis ilminin adlarını söyleyebilir? Hiçbiri. Hadi ondan da vazgeçtim. Bana kaç inkarcı 20 tane hadis ilminin ismini konusu ile beraber sayabilir?

Yine mi yok!

Bu kadarını da bilmiyorlarsa, daha ne diyeyim?

Evet diyecek bir sözüm var elbette onlara.

Sadece sussunlar! Çünkü artık inkarcıların görüntülerini bile midem almıyor…

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments