Etiket Arşivi: hadis

İnkarcıların dilinden düşmeyen hadis: Kadınların dini ve aklı eksiktir

kadinin-dini-ve-akli-eksiktir-800x400

İnkarcıların önce tahrif sonra inkar ettikleri cevabı içinde olan Hadis İlim adamı sıfatı ile ortaya çıkan sözde ilahiyatçı ve akademisyenler ayet ve hadisleri önce tahrif, sonra da inkar ediyorlar. Bu inkarlarında iki delilleri var. Birincisi Yahudi ve Hıristiyanlardan oluşan Allah Düşmanları. İkinci delilleri de beş kuruş etmez akıllarıdır. Yani nefisleri… CEVABI İÇİNDE OLAN HADİS: KADINLARIN DİNİ VE AKLI NEDEN EKSİKTİR ... Devamını Oku »

Hadis İlimleri’nin Sayısı Nedir?

hadis-ilimlerinin-sayisi-nedir-800x400

Talimat ile inkarcılık yaptıklarını çok iyi bildiğimiz Hadis İnkarcıları hadis ile ilgili ilimlerin sadece adlarını bile sayamazlar. Bu ilimlerin sayısını bile söyleyebileceklerinden emin değiliz. Çünkü onlar sadece elimize aldığımız bir hadisi nasıl inkar ederiz hesabıyla yola çıktıklarından, hadis ilimlerine kafa yoracak zaman bulamazlar. HADİS İLİMLERİ’NİN SAYISI Hakim en Nisaburi ismi ile meşhur olan Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed ... Devamını Oku »

Kur’an Ve Hadis İnkarcılarının Vazifesi Dinsizleştirmek Ve Kafa Karıştırmak!

inkarcilarin-vazifesi-dinsizlestirmek-ve-kafa-karistirmek-800x400

Görünüşe göre hüküm verenler için… Anlattıkları konuları bilmeyenler için… Vermek istedikleri mesajı kavrayamayanlar için… Konuşmalarının arka planlarını göremeyenler için… Konuştukları her söz, kelime ve harfin kimlere ait olduğunu bilemeyenler için… Bir de Kur’an ve Sünnete, geniş manasıyla İslam Dini’ne atılan okların geldiği yönü takip edemeyenler için Kur’an ve Hadis İnkarcıları birer dört dörtlük insanlardır. Kükremeleri, salvoları, Müslümanmış havası vermeleri insanları ... Devamını Oku »

Kur’an ve Hadis İnkarcılarına Son Çağrı

kuran-ve-hadis-inkarcilarina-son cagri-800x400

Size son etapta, yani bugünkü patronunuz CIA diyorum. Sonuna kadar da söyleyeceğim. “Bunu bilmiyorduk” ya da “Sen yalan söylüyorsun. Bizim bizden başka patronumuz yok” demeden önce CIA raporlarına bir göz gezdirin. Özellikle de “Sivil Demokratik İslam” (Civil Democratic İslam) başlığını taşıyan rapora iyi bakın. Baştan sona kadar okuyun. O rapor bile başlı başına sizi anlamaya yetiyor. Verilen emirler… Önerilen taktikler… ... Devamını Oku »

Hadis İnkarcılığının Tarihi

hadis-inkarcılığının-tarihi-800x400A

GİRİŞ Hadis inkarcılığı bir projedir. İslam Dini’ni yıkma projesinin ilk ayağını oluşturur. İkinci ayağı ise Kur’an-ı Kerim’in inkarıdır. Aslında Kur’an-ı Kerim inkarcılığı da Hadis İnkacılığı ile beraber, ama azar azar sahneye konulmuştu. Hadis İnkarcılığı projesini iki döneme ayırabiliriz: Birinci Dönemin tarihi Tabiun Dönemi’ne kadar ulaşır. Bu proje Son Peygamber’in irtihalinden sonra, yani tabiin döneminde sahneye konmuştur. Tabi ki bu proje ... Devamını Oku »

Sünnetin Yazılmasının Yasaklanması Ve Serbest Bırakılması

hadis-ve-sunnetlerin-kaynaklari

Sünnetin yazılması konusundaki hadisleri iki gruba ayırabiliriz: Sünnetin yazılmasını yasaklayan ve izin veren hadisler. Önce sünnetin yazılmasını yasaklayan hadisler üzerinde duracak, sonra yazılmasına izin veren hadisleri ele alacağız. Böylece sünnete karşı art niyetli davrananların samimiyetsizlikleri bir kez daha ortaya saçılacaktır. Şunu çok iyi biliyoruz ki, SÜNNETİN YAZILMASINI yasaklayan ve serbest bırakan hadisler aynı deneme ait değildir. Yazılmasının yasaklanması -hadis rivayeti ... Devamını Oku »

Hadis Tenkidinin Temel İlkeleri

hadislerin-tahlil-ve-tenkidi

Hadis rivayetinin başladığı dönemden itibaren tenkitler de başlamıştır. O tenkitler bugün olduğu gibi sünneti yok etmek ortadan kaldırmak için yapılmıyordu. Yapılan iş ilkesiz ve karakucak güreşi gibi değildi. Hakikati bulmak, doğruyu ve yanlışı tesbit etmek içindi. Bu yüzden hadisleri (Sünneti) konu edinen 52 tane ilim ortaya çıktı. Siz hadis inkarcılarına sorsanız bunların on tanesinin adını bile sayamazlar. Aslında hadislerin problemleri ... Devamını Oku »

Hadis, Haber Ve Eser Terimleri

hadis-haber-eser-terimleri

HADİS: kelimesi Arapça “tahdis” mastarının ismi olup “haber verme’’ “anlatılan, haber verilen husus,” “haber’’ ve “söz’’ demektir. Çoğulu ehadis şeklindedir. Hadis ilminde Hz. Peygamber (s.a.v.)’den gelen haber/haberler anlamına gelir. Sünnet kavramı Hz Peygamber(s.a.v.)’in davranışlarınını, Hadis ise onun davranışlarının, sözlerinin ve onaylarının, tanıkları tarafından haber verilmesini ifade eder. Bu ince mana farkına rağmen bizler, Sünnet ile Hadisi eş anlamlı kullanabiliriz. HABER: ... Devamını Oku »

Rical İlmi

elmuyesser-fi-ilmiccerhi-vettadil-kitabi-seyyid-abdulmacid-elgavri-1-1

“Bu ilme rical ilmi denmesinin sebebi hadisi nakleden kişileri, yani ravileri kendisine konu edinmesi sebebiyledir. Rical İlmi, hadis ravileri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Rical ilminin bir diğer adı da Cerh ve Ta’dil ilmi’dir. Hadis ilminde cerh, raviler hakkında olumsuz kanaat belirtme, ta’dil ise raviler hakkında ... Devamını Oku »

Hadis İnkarcılarının 20 Temel Özelliği

hadisinkarciligi1

Kalem sahibi Yunus Dinçkan, sünnet inkarcılarının temel özelliklerini 20 maddede özetlemiş. Yazıya bir iki harf hatasının dişinda hiçbir müdahalede bulunmadan olduğu gibi siz okuyucularıma aktarıyorum. Umarım Müslümanlar için hayırlara vesile olur. İşte o yazı: “Günümüzde bazı sapkın fırkalar var ki bunlar gün geçtikçe daha da tehlikeli bir aşamaya geliyor ve bu fırkalara mensup şahıslar Müslümanları Ehl-i sünnet akidesinden uzaklaştırmak için ... Devamını Oku »