Etiket Arşivi: hadis

Sünnetin Yazılmasının Yasaklanması Ve Serbest Bırakılması

hadis-ve-sunnetlerin-kaynaklari

Sünnetin yazılması konusundaki hadisleri iki gruba ayırabiliriz: Sünnetin yazılmasını yasaklayan ve izin veren hadisler. Önce sünnetin yazılmasını yasaklayan hadisler üzerinde duracak, sonra yazılmasına izin veren hadisleri ele alacağız. Böylece sünnete karşı art niyetli davrananların samimiyetsizlikleri bir kez daha ortaya saçılacaktır. Şunu çok iyi biliyoruz ki, SÜNNETİN YAZILMASINI yasaklayan ve serbest bırakan hadisler aynı deneme ait değildir. Yazılmasının yasaklanması -hadis rivayeti ... Devamını Oku »

Hadis Tenkidinin Temel İlkeleri

hadislerin-tahlil-ve-tenkidi

Hadis rivayetinin başladığı dönemden itibaren tenkitler de başlamıştır. O tenkitler bugün olduğu gibi sünneti yok etmek ortadan kaldırmak için yapılmıyordu. Yapılan iş ilkesiz ve karakucak güreşi gibi değildi. Hakikati bulmak, doğruyu ve yanlışı tesbit etmek içindi. Bu yüzden hadisleri (Sünneti) konu edinen 52 tane ilim ortaya çıktı. Siz hadis inkarcılarına sorsanız bunların on tanesinin adını bile sayamazlar. Aslında hadislerin problemleri ... Devamını Oku »

Hadis, Haber Ve Eser Terimleri

hadis-haber-eser-terimleri

HADİS: kelimesi Arapça “tahdis” mastarının ismi olup “haber verme’’ “anlatılan, haber verilen husus,” “haber’’ ve “söz’’ demektir. Çoğulu ehadis şeklindedir. Hadis ilminde Hz. Peygamber (s.a.v.)’den gelen haber/haberler anlamına gelir. Sünnet kavramı Hz Peygamber(s.a.v.)’in davranışlarınını, Hadis ise onun davranışlarının, sözlerinin ve onaylarının, tanıkları tarafından haber verilmesini ifade eder. Bu ince mana farkına rağmen bizler, Sünnet ile Hadisi eş anlamlı kullanabiliriz. HABER: ... Devamını Oku »

Rical İlmi

elmuyesser-fi-ilmiccerhi-vettadil-kitabi-seyyid-abdulmacid-elgavri-1-1

“Bu ilme rical ilmi denmesinin sebebi hadisi nakleden kişileri, yani ravileri kendisine konu edinmesi sebebiyledir. Rical İlmi, hadis ravileri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Rical ilminin bir diğer adı da Cerh ve Ta’dil ilmi’dir. Hadis ilminde cerh, raviler hakkında olumsuz kanaat belirtme, ta’dil ise raviler hakkında ... Devamını Oku »

Hadis İnkarcılarının 20 Temel Özelliği

hadisinkarciligi1

Kalem sahibi Yunus Dinçkan, sünnet inkarcılarının temel özelliklerini 20 maddede özetlemiş. Yazıya bir iki harf hatasının dişinda hiçbir müdahalede bulunmadan olduğu gibi siz okuyucularıma aktarıyorum. Umarım Müslümanlar için hayırlara vesile olur. İşte o yazı: “Günümüzde bazı sapkın fırkalar var ki bunlar gün geçtikçe daha da tehlikeli bir aşamaya geliyor ve bu fırkalara mensup şahıslar Müslümanları Ehl-i sünnet akidesinden uzaklaştırmak için ... Devamını Oku »

Hadis İnkarcısı Ebu Reyye’ye Reddiyeler

kitapbasc4b1mc3bc

HADİS İNKARCISI EBU REYYE’YE REDDİYELER Hadis yani Sünnet inkarcısı Mahmut Ebu Reyye’den bahsediyoruz. 1400 yıl boyunca kimsenin inkara kalkışamadığı Sünneti 50 yıl önce inkara kalkışan Ebu Reyye’den… Batılı Sünnet inkarcılarının fikirlerini noktası virgülüne kadar alıp İslam Dünyası’na taşıyan Mahmut Ebu Reyye… İthal fikirlerle kin ve zehirlerini kustukları yetmiyormuş gibi kafirlerden daha ileri giderek Sünneti toptan reddeden Ebu Reyye… Hızını alamayıp ... Devamını Oku »

Sünnet İnkarcıları Ya Da Goldziher’in Çocukları

sunnet

SÜNNET İNKARCILARI YA DA GOLDZİHER’İN ÇOCUKLARI Ağır bir itham kabul edilecek olsa da ben, Sünneti yani Hadisleri inkar edenlerle Goldziher ve diğer inkarcılar arasında sıkı bir bağ var diyorum. İnkar!.. Bu yüzden bir taraftan “Müslümanız” diyen, diğer taraftan da kafirlerin fikirlerini delil kabul ederek İslam Dini ile savaşan insanlara yüreğim el vermese de “…Goldziher’in çocukları” demek zorunda kalıyorum. 1850 yılında ... Devamını Oku »